Miasto Radzyń Podlaski informuje, że od 1 kwietnia 2017 r. zmieniają się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób rozliczenia w przypadku przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy poszczególne stawki opłat w przypadku nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

 

 Nieruchomość zamieszkała (domy i bloki)

odpady komunalne segregowane – 9 zł od osoby zamieszkałej

odpady komunalne niesegregowane – 18 zł od osoby zamieszkałej

Nieruchomość niezamieszkała (firma) i mieszana (firma + dom)

odpady komunalne segregowane opłata za pojemnik:

60 l – 6 zł

120 l – 12 zł

240 l – 24 zł

1100 l – 100 zł

7000 l – 700 zł

odpady komunalne niesegregowane opłata za pojemnik:

60 l – 12 zł

120 l – 24 zł

240 l – 43 zł

1100 l – 190 zł

7000 l – 1400 zł

W pokoju nr 103 Urzędu Miasta Radzyń Podlaski można odebrać nowy harmonogram opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 rok, zapraszamy!