Miasto Radzyń Podlaski informuje wszystkich mieszkańców, że w związku z brakiem zmian w cenniku za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz numerów kont bankowych do wpłat tut. Urząd nie będzie wysyłał harmonogramów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłat za "śmieci" można dokonywać jak dotychczas tj. przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski do piątego dnia każdego następnego miesiąca ("płatność z dołu").

Ponadto Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski zachęca mieszkańców do segregacji odpadów komunalnych.

Co można przez to zyskać?

1. Niższe opłaty np. dla czteroosobowej rodziny koszt odpadów segregowanych to TYLKO 28 zł, a niesegregowanych aż 56 zł! Segregując oszczędzasz aż 336 zł rocznie!!!

2. Każdy, to zdecyduje się segregować odpady zostanie nagrodzony gadżetem z logo „Radzyń segreguje!” np. koszulki, kubki, odblaski dla dzieci, nowoczesne zakreślacze, pendrive, super modne ekologiczne torby, organizery na długopisy i temperówki w kształcie pojemników na odpady itd. 

3. Zmniejszenie ilości odpadów i czystość wokół nas; odpady segregowane nie wydzielają takich zapachów jak odpady niesegregowane.

4. Więcej odpadów segregowanych = mniejsze koszty systemu gospodarki odpadów = więcej środków na edukację ekologiczną Twoich dzieci!

Segregacja odpadów jest łatwa, prosta i przyjemna! Czego masz najwięcej? Opakowań i odpadów z jedzenia tak?!

1. Opakowania wrzucasz do „odpadów opakowaniowych tzw. „suchych”.

2. Pozostałości z jedzenia do BIO- proste!

3. Szkło do szkła bo to logiczne.

4. Pozostałe odpady do „Pozostałych odpadów zbieranych selektywnie”.

Wszystkie odpady, z którymi jest problem - stare meble, puszki po farbach, olejach, sprzęt elektroniczny lub elektryczny, gruz itd. wywozisz na PSZOK- proste! Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Kockiej obok Miejskiej Oczyszczalni Ścieków i bazy PUK.

Ulotka informacyjna

Sprawdź jak łatwa jest segregacja w naszym mieście!