DSC 0005Podczas sierpniowej sesji Rady Miasta naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego zaprezentował 26 inwestycji prowadzonych przez Miasto w I półroczu br. Dziś prezentujemy czwartą część informacji – o inwestycjach takich jak targowisko dla żywych zwierząt, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta, przebudowa monitoringu na ścieżce rowerowej, usprawnienie maszyny sprzątającej.

W styczniu otwarte zostało targowisko żywych zwierząt przy ul. Brzostówieckiej. Wykonawcą robót związanych z urządzeniem targowiska dla zwierząt było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim. Na inwestycję wydano 65 913,62 zł z planowanych 67 000,00 zł. Warto przypomnieć, że rolnicy w poprzednich kadencjach samorządowych kilka lat bezskutecznie upominali się o otwarcie targowiska zwierząt w Radzyniu.

Burmistrz Jerzy Rębek pytany podczas sesji absolutoryjnej o efekty finansowe targowiska poinformował, że w ciągu pierwszych czterech miesięcy działalności przyniosło dochód ponad 5 tys. zł. Dodał, że takie miejsce musi kilka lat pracować na swój rozwój i wypracowanie marki. - Każdy kto kiedykolwiek prowadził swój biznes, wie, że efektów nie można się spodziewać natychmiast – mówi włodarz miasta.

Zwrócił też uwagę na fakt, ze w porównaniu z ubiegłym rokiem tzw. duży rynek łącznie z targowiskiem żywych zwierząt przyniósł dochód blisko 126,6 tys. zł – prawie 32 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. - Rynek zwierząt żywych nie rozwinął w pełni swoich możliwości, ale już jest atrakcją tego miejsca; wielu ludzi przyjeżdża i przy okazji zakupów na targowisku dla zwierząt idzie na główny rynek - Jerzy Rębek.

W tym roku zakupiono oprogramowanie dla Wydziału Finansowego do prowadzenia kont indywidualnych podatników oraz do planowania i wykonywania budżetu „Budżet24” – łącznie wydatkowano 12 890,40 zł (planowane środki finansowe – 40 000,00 zł).

Wykonano również przebudowę monitoringu na ścieżce rowerowej. Zadanie polegało na wymianie 8 zamontowanych wcześniej kamer stacjonarnych analogowych na kamery obrotowe IP, przebudowie systemu przesyłu sygnału z kamer do Urzędu Miasta, montażu rejestratora i monitora (telewizora). Zadanie za kwotę 24 870,60 zł wykonała firma SECUREX TV Mariusz Nagórski z siedzibą w Warszawie.

W celu usprawnienia zamiatania i odśnieżania miasta doposażono maszynę sprzątającą: do urządzenia wielofunkcyjnego Rider będącego na wyposażeniu pracowników gospodarczych Urzędu Miasta zakupiono kabinę oraz szczotkę do zamiatania i odśnieżania za łączną kwotę 19 675,00 zł. Planowano w budżecie miasta na ten cel wydatkowanie 21 000,00 zł.