DSC 0013Spotkanie podsumowujące działania miasta związane z organizacją i przebiegiem Światowych Dni Młodzieży w ich etapie diecezjalnym, na terenie rejonu radzyńsko-komarowskiego odbyło się 27 lipca.

Na sali konferencyjnej zgromadziła się część pracowników UM, biorących udział w przygotowaniach i przebiegu uroczystości, byli przedstawiciele PUK z prezesem Sławomirem Sałatą i wieprezesem Piotrem Kopciem, prezes PEC Jerzy Woźniak, dyrektor ROK Paweł Żochowski z Agatą Grudzień, aktorką prowadzonego przez Ewę Śliwińską Teatru "Już Kończymy" (sama pani Ewa nie mogła przybyć na spotkanie), Anną Zabieską – komendantką radzyńskiego Szczepu Harcerskieg Infinity im.hm. Mieczysława Stagrowskiego.

- Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w prace w przygotowaniach i w czasie trwania spotkań ŚDM na etapie diecezjalnym w rejonie radzyńskim. Pragnę przekazać również słowa uznania napływające do mnie od mieszkańców Radzynia – mówił podczas spotkania burmistrz Jerzy Rębek. Podkreślił, że w czasie czterech dni nie wystąpiły żadne epizody zakłócające porządek i wspaniałą atmosferę, przytaczał słowa uznania wypowiadane przez goszczących w Radzyniu biskupów z Francji i Białorusi. - Poszczególne spotkania gromadziły olbrzmią liczbę mieszkańców miasta i rejonu radzyńskiego – były to chba najbardziej liczne spotkania wśród rejonów diecezji – ŚDM okazały się wielki świętem nie tylko przybyłych do nas gości z zagranicy, ale naszym wspólnym. Daliśmy wyraźny sygnał, że jeśli działamy w dużym zespole, jesteśmy w stanie uczynić coś pięknego.

- Burmistrz podkreślił również, że tak dobra organizacja nie byłaby możliwa bez udziału wszystkich samorządów z terenu, jaki obejmował rejon radzyński. - Wielki w tym udział mają: burmistrz Kocka Tomasz Futera, wójtowie gmin: Borki - Radosław Sałata, Ulan - Jarosław Koczkodaj, Wohyń - Stanisław Jóźwik, Komarówka Podlaska - Ireneusz Demianiuk, Drelów - Piotr Kazimierski, Milanów - Paweł Krępski, Radzyń Podlaski - Wiesław Mazurek i Starosta Radzyński Lucjan Kotwica.

Słowa wdzięczności skierował do dyrektora  Zakładu Produkcyjnego Dr Gerard w Radzyniu Podlaskim – Marka Kuli, za pomoc przy zorganizowaniu spotkania przy herbacie w ZSP.

Owoce tych dni na pewno będą obfite i długotrwałe. W różny sposób zdobyte doświadczenia organizacyjne i duchowe będą ubogacały naszych mieszkańców. Przykład? Obecna na spotkaniu Agata Grudzień poinformowała, że kierowany przez Ewę Śliwińską Teatr "Już Kończmy", który na schodach Sanktuarium MBNP przedstawił przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, ma zamiar rozbudować etiudę teatralna do godzinnego przedstawienia, które ma zamiar przygotować jeszcze w Roku Miłosierdzia i wystawić je we wrześniu – jeśli uzyska zgodę kustosza Sanktuarium ks. prał. Romana Wiszniewskiego – również na schodach kościoła.