park palacOd początku sierpnia – zgodnie z zaleceniem konserwatora - w parku miejskim będą prowadzone prace archeologiczne. Mają one związek z planowaną renowacją parku. – Bez badań archeologicznych nie możemy rozpocząć prac projektowych, a to jest ważne, ponieważ ubiegamy się o dotacje na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego, z Regionalnego Programu Operacyjnego – mówi burmistrz Jerzy Rębek.

Prace będą prowadzone w miejscu przecięcia osi pałacu z asfaltową alejką. W tym miejscu najprawdopodobniej znajdowała się fontanna zdobiąca część włoską parku, zaprojektowanego przez ogrodnika Dawida Knackfusa. - Chcemy utworzyć piękny zakątek, który będzie służył mieszkańcom Radzynia i przybywającym do nas gościom. Jego elementem będzie właśnie fontanna – odtworzona w tym samym miejscu, gdzie znajdowała się przed wiekami – dodaje włodarz miasta.

Jak wyjaśnia Radosław Mazur, naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem Komunalnym, w miejscu przecięcia osi korpusu głównego pałacu z asfaltową alejką będzie wykopany dół o wymiarach: 15 m długości(po 7 m z każdej strony osi) i 2 metry szerokości oraz 1 m głębokości.

W związku z tym nastąpią utrudniania w korzystaniu z alei prowadzącej od bramy parku wychodzącej na teren dawnego dworca.

Przypomnijmy, że według Doroty Pape  - projektantki renowacji „Ogród w Radzyniu Podlaskim jest jednym z niewielu, o ile nie jedynym na terenie Polski, ogrodem barokowym, zachowanym w oryginalnej, XVIII-wiecznej formie. Na przestrzeni wieków wiele wspaniałych zabytków sztuki ogrodowej przestało istnieć... W ogrodzie radzyńskim wszystkie elementy barokowe, począwszy od kompozycji, osi widokowych, ukształtowania trenu i układu ścieżek, przetrwały do naszych czasów. Dlatego, mimo znacznej degradacji , założenie radzyńskie jest niezwykle cenne – bo autentyczne... Barokowe założenie pałacowo-ogrodowe w Radzyniu jest niezwykle cennym obiektem polskiej kultury”. (Cytaty za: Dorota Pape: Barokowy ogród przy rezydencji magnackiej w Radzyniu Podlaskim, w: Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja, pod red. Grażyny Michalskiej i Dominiki Leszczyńskiej, Radzyń Podlaski 2011, s. 121- 134).

Jakie działania zostały zaplanowane w projekcie „Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim”?

Od strony północnej korpusu głównego, na osi pałacu zostanie odtworzony reprezentacyjny salon ogrodowy typu włoskiego, o powierzchni ok. 1,8 ha. Na jego terenie wykonane zostaną aleje z nawierzchnią szutrową. W projekcie jest również iluminacja tej części parku. Na terenie salonu ogrodowego znajdą się elementy małej architektury, a więc fontanna, ławki, kosze na śmieci.

Zlikwidowane zostaną napowietrzne linie energetyczne, elementy szaletu miejskiego, aleje parkowe z nawierzchniami bitumicznymi i betonowymi oraz inne elementy infrastruktury kolidujące z zabytkowym charakterem parku.

Salon ogrodowy będzie monitorowany – przewidywany jest montaż 3 kamer na słupach oświetlenia parkowego z podziemną instalacją światłowodową.

Rewaloryzacja zostanie zrealizowana według projektu Doroty Pape, stworzonego jeszcze w latach 90. XX wieku, podczas pierwszej kadencji samorządu. - Gdybyśmy nie mieli tego projektu, w dodatku zaakceptowanego przez konserwatora zabytków, nie moglibyśmy w tej chwili wystąpić o środki pomocowe.