wyprawkaNa podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2 2016 r., poz. 1045) burmistrz zarządza, co następuje:

- termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 upływa z dniem 5 września 2016 roku.

SZCZEGÓŁY WYPRAWKI

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE