min syrenyOgłoszenie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

W ramach treningu w dniu 1 sierpnia 2016 roku o godzinie 17.00 będzie podawany głośny sygnał akustyczny alarmowy dla ludności województwa lubelskiego - ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę.

W związku z powyższym, prosi się mieszkańców miasta, by sygnał potraktować jako ćwiczebny i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.

Działania mają na celu upamiętnienie i uhonorowanie poświęcenia i walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.