Miejska Biblioteka Publiczna na sesji Rady MiastaPodczas styczniowej sesji Rady Miasta sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej złożyła Grażyna Kratiuk. MBP to nie tylko miejsce gromadzenia i udostępniania książek, ale placówka prowadząca szeroką działalność kulturalno-edukacyjną. Wzrost wypożyczeń książek o ok. 300%, a czasopism o blisko 500% dyrektor Biblioteki zinterpretowała jako efekt m.in. udostępnienia zbiorów byłej filii Biblioteki Pedagogicznej.

Sprawozdanie

Miejska Biblioteka Publiczna oprócz siedziby głównej przy ul.Armii Krajowej 5, ma 2 filie (Filia nr 1 ul. Armii Krajowej 5 oraz Filia nr 2 przy ul. Spółdzielczej 8), w których łącznie zatrudnionych jest 13 osób (w tym instruktor zajmujący się bibliotekami w powiecie oraz sprzątaczka).

Zbiory Biblioteki składają się z ponad 85 tys. woluminów, w roku 2015 zwiększyły się o 1 681 książek.

Zbiory elektroniczne liczą 1 141 pozycji, w tym audiobooki. Jeśli chodzi o czasopisma, to prenumerowanych jest 40 tytułów bieżących, zgromadzonych jest również 171 tytułów archiwalnych.

Obecnie zarejestrowanych jest 4 358 czytelników, co oznacza, że co 4 mieszkaniec Radzynia korzysta z MBP. W 2015 r. Biblioteka zarejestrowała 54 831odwiedzin, udostępniono 90 878 książek. Oprócz tego czytelnicy korzystali z 13 stanowisk komputerowych z bezpłatnym internetem, oraz 3 tabletów – skorzystało z tego 13 604 osób.

Biblioteka oprócz wypełniania podstawowych zadań – gromadzenia i udostępniania zbiorów – prowadzi bogatą działalność edukacyjno-kulturalną. Przy MBP działają trzy Dyskusyjne Kluby Książki ( dwa dla dorosłych, jeden dla młodzieży), Biblioteka Malucha (dla 2-3-latków niekorzystających z przedszkola), Klub Aktywnego Seniora, grupa teatralna "Fruwadełka" (Filia nr 1), prowadzona była akcja "Czytanie uzdrawia" na oddziale dziecięcym szpitala, organizowano lekcje i wycieczki biblioteczne, zajęcia z edukacji informatycznej, spotkania z ciekawymi ludźmi, pisarzami. Biblioteka współpracuje z wieloma instytucjami, realizuje liczne projekty, prowadzi działania na rzecz powiatu radzyńskiego

Pełniąc funkcję biblioteki powiatowej – prowadzi instruktaż i szkolenia dla bibliotek gminnych, mające poprawić jakość pracy małych bibliotek. W roku 2015 ze Starostwa radzyńskiego na ten ostatni cel MBP otrzymała 45 tys. zł, w tym roku jest to 30 tys.

Oprócz tego Biblioteka promuje zbiory, uczestniczy w wydarzeniach, jest obecna w mediach, prowadzi stronę internetową, która w 2015 roku miała ponad 80 tys. odsłon.

W ubiegłym roku przeprowadzona została kompletna inwentaryzacja zbiorów i majątku.

W wszystkich obserwowanych działaniach odnotowany został wzrost, w niektórych punktach nawet o kilkaset procent (liczba wypożyczeń książek – ok. 300%, czasopism - blisko 500%).

Powodem jest to, że Biblioteka pełni różnorodne role społeczne, dysponuje zasobami tradycyjnymi i elektronicznymi, do MBP zostały włączone zasoby radzyńskiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej. Olbrzymie zbiory oraz bardzo dobrze przygotowani pracownicy – za tym przyszli użytkownicy. Aktywność MBP doceniona została przez Wojewódzką Bibliotekę w Lublinie. Jedna z pracownic – Elżbieta Topyła otrzymała nominację do prestiżowej nagrody Anny Platto za szczególny wkład w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz promocję czytelnictwa.

Pytania radnych

Jakub Jakubowski pytał w imieniu młodzieży, dlaczego od kilku miesięcy nie mają dostępu do konsoli. - Nie jestem zwolennikiem tych gier, ale jeśli jest sprzęt, telewizor został zakupiony ze środków publicznych, to powinno to być udostępnione – mówił radny. Interesował się również kwestiami finansowymi i relacjami między pracownikami, a konkretnie chodziło mu o nagrody przyznane na koniec 2015. Czy otrzymały je osoby współpracujące wcześniej w Bibliotece Pedagogicznej – dociekał J. Jakubowski.

- Były to bardzo skromne nagrody – dostały je te osoby, które w 2015 roku były bardzo angażowane, miały konkretne osiągnięcia, wykonywały prace ponad to, co było zapisane w zakresie ich obowiązków.

W sprawie dostępu do konsoli i gier, dyrektor Grażyna Kratiuk wyjaśniła, że przerwa w dostępie do gier spowodowana jest tym, że młodzież stłukła telewizor, obecnie został zakupiony nowy, ale jeszcze nie został zainstalowany.

Dodała, że młodzież będzie mogła grać na konsoli, ale będą to wyselekcjonowane gry edukacyjne. - Nigdy nie pozwolę, aby w bibliotece był bałagan, stwarzający zagrożenie życia i zdrowia najmłodszych – stwierdziła stanowczo. Chodzi o to, że dział dziecięcy i młodzieżowy znajdują się razem. - Pracownice mimo moich uwag nie nadzorują w wystarczający sposób tego wszystkiego - stąd stłuczenie ekranu telewizora. Działanie Filii nr 1 dziecięco- młodzieżowej - będzie odrębnie uregulowane, każdy będzie miał dla siebie miejsce, nikt nie odejdzie z kwitkiem – zapewniła Grażyna Kratiuk.

Robert Mazurek podjął temat zmniejszonych dotacji dla MBP ze Starostwa. - Ile kosztuje realizacja zadań powiatu prze MBP? - pytał radny. - Biblioteka Miejska realizuje zadania powiatu radzyńskiego. Czy realizacja tych zadań wiąże się z zatrudnieniem jakiejś osoby i czy kwota 45 tys. zł w 2015 i 30 tys. zł w 2016, jaką deklaruje starosta pokrywa koszty realizacji zadań powiatowych?

- Obecnie mamy okres sprawozdawczy, ale z księgowości docierają już do mnie informacje. Chcemy wyliczyć na serio koszty tej funkcji powiatowej. W 2015 roku zostało przekazane 45 tys. zł, co wystarczyło tylko etat plus kilka wyjazdów. Robimy, co możemy, ale żeby tę funkcję pełnić na poważnie, potrzebne są większe pieniądze. - Nie wiem, co mam na to powiedzieć na kwotę 30 tys. zł. Obecnie na realizację zadań powiatowych idą środki z budżetu miejskiego. Nie widzę potrzeby, by miasto dokładało do realizacji zadań powiatu.