bbraunDefinitywnie zakończył się proces uzgadniania planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie zjazdu z drogi krajowej nr 19 na tereny inwestycyjne, gdzie znajduje się zakład B. Braun. Podczas spotkania, jakie odbyło się w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, a w którym uczestniczyli burmistrz Jerzy Rębek oraz Jan Gryczon - naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego, dyrektor Anna Wysocka potwierdziła, że kwestia zjazdu z DK 19 jest uzgodniona.

- Pozostawały pewne szczegóły planu zagospodarowania przestrzennego – informował włodarz miasta na sesji Rady Miasta 26 stycznia. - Z satysfakcją powiem, że wszystkie sporne punkty uzgodniliśmy podczas niespełna godzinnego spotkania. Dziś (26 stycznia) mamy decyzję GDDKiA o uzgodnieniu i zatwierdzeniu wszystkich szczegółów, dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz wyraził też nadzieję, że owocna współpraca z GDDKiA zaowocuje innymi działaniami.

Tak więc zarzuty M. Skoczylasa oskarżającego burmistrza o kłamstwo w tej sprawie, a urzędników o opieszałość, okazały się bezpodstawne.