chodnik jagiellonczykaWielu mieszkańców osiedla Zabielska korzysta ze skrótu, jaki tworzy nieutwardzona ścieżka biegnąca od ul. Jagiellończyka do Wyszyńskiego, za plebanią parafii MBNP. Od lat mieszkańcy upominają się o zbudowanie tam chodnika. O stan działań podjętych w tej kwestii pytał na sesji radny Krzysztof Wołowik.

- Jest to możliwe dopiero po wykupie gruntu od Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecnie trakcie załatwiania są problemy formalno-prawne;sprawa znajduje się u notariusza  – poinformował burmistrz Jerzy Rębek. Przy okazji zasygnalizował, że priorytetem na osiedlu Zabielska jest opracowanie projektu technicznego choćby małej sali gimnastycznej przy Filii Szkoły Podstawowej nr 2.