sciezka miedzyrzeckaZwiększenie zatrudnienia w zakładzie B. Braun o kilkaset osób po otwarciu kolejnej hali produkcyjnej oraz adaptacja biurowca po PKS na mieszkania socjalne spowoduje zwiększenie ruchu przy ul. Budowlanych. Powstaje problem zapewnienia bezpieczeństwa dla korzystających z drogi prowadzącej z miasta – a jest to ruchliwa DK 19. Na sesji Rady Miasta burmistrz pozytywnie odniósł się do pomysłu radnego Jacka Piekutowskiego, by Międzyrzecką i budowlanych spiąć nowym odcinkiem ścieżki rowerowej.

Na odcinku DK 19, łączącym miasto z ul. Budowlanych nie ma chodnika, więc jest to miejsce niebezpieczne, szczególnie zimą, gdy śnieg jest przez pługi śnieżne zsuwany z jezdni na pobocza, piesi muszą się poruszać jezdnią. Niebezpieczne warunki spowodowały już kilka śmiertelnych wypadków w tym rejonie.

Radny Jacek Piekutowski zauważył na ostatniej sesji Rady Miasta, że problem ten można byłoby rozwiązać, spinając ulicę Budowlanych z miastem, przez przedłużenie ścieżki rowerowej. To pozwoliłoby wielu osobom bezpiecznie dotrzeć do miejsca pracy i mieszkania - pieszo i rowerem.

- Dojście do zakładu B. Braun to element infrastruktury, który musi powstać w kolejnych latach. Jego budowa jest koniecznością– odpowiedział burmistrz Jerzy Rębek. Burmistrz dodał, że przy dobrym klimacie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, można i warto skorzystać na ten cel z pieniędzy z funduszu prewencyjnego. - Takie działania będę podejmował - podkreślił. Zaznaczył też, że jest to proces długotrwały, który należy rozpocząć od wykupu gruntów, następnie trzeba zdobyć środki i wykonać zadanie "w sposób porządny". - Dlatego jestem ostrożnym optymista. Ale tak! - przystępujemy do tego działania – zdecydował włodarz miasta.