DSC 0019Radzyński, historyczny kościół pw. Świętej Trójcy został wyznaczony jako kościół stacyjny w Nadzwyczajnym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia. Jego inauguracja połączona z otwarciem Bramy Miłosierdzia odbyła się w niedzielę 13 grudnia. Uroczystości przewodniczył w imieniu biskupa siedleckiego bp. Kazimierza Gurdy dziekan dekanatu radzyńskiego ks. prał. Roman Wiszniewski. Od tego dnia do Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata (20 listopada 2016 r.) będzie tu można każdego dnia uzyskać odpust zupełny.

Radzyńska świątynia jest jednym z 13 kościołów stacyjnych w diecezji siedleckiej w ogłoszonym przez Papieża Franciszka Nadzwyczajnym Roku Jubileuszowym. Jest to najstarszy, zabytkowy kościół Radzynia, od wieków stanowiący centrum życia nie tylko religijnego, ale także narodowego ziemi radzyńskiej. Najbliższe kościoły stacyjne znajdują się w Łukowie, Międzyrzecu, Parczewie i Dęblinie.

- Pragnieniem Papieża Franciszka jest, by Boże Miłosierdzie było powszechnie dostępne, bliskie każdego człowieka, dlatego ogłosił nadzwyczajny Rok Jubileuszowy. Dzięki temu ludzie nie muszą długo – bo do 2050 roku czekać na Jubileusz Kościoła. Kolejnym ułatwieniem dla wiernych jest wyznaczenie wielu kościołów stacyjnych, aby mogli korzystać z nadzwyczajnych łask z tym związanych bez poświęcenia dużej ilości czasu i nakładów finansowych - wyjaśnia proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy ks. kan. Andrzej Kieliszek.

W kościele jubileuszowym można codziennie uzyskiwać odpust zupełny, który wierni będą ofiarować za siebie lub za zmarłych – pod zwykłymi warunkami. Potrzebny jest stan łaski, przyjęcie Komunii świętej, modlitwa w intencji Ojca świętego oraz dodatkowy – fizyczne przejście przez Bramę Miłosierdzia, czyli przez główne drzwi wejściowe. 

Jakie znaczenie ma otwarcie drzwi jubileuszowych?

- Pan Bóg jest Bogiem miłosiernym. W objawieniach mówił do św. siostry Faustyny Kowalskiej, że pali go ogień miłosierdzia i że chce to miłosierdzie rozlewać na ludzi. Można powiedzieć, że możliwość rozlewania miłosierdzia daje ulgę Chrystusowemu sercu – ten obraz powinien przemawiać do wyobraźni. Pragnieniem Boga jest być naszym Zbawicielem, wyzwalać nas z tego, co przygniata, upokarza – z grzechu - wyjaśnia ks. kan. Andrzej Kieliszek. - Bóg przez Kościół szuka okazji, by człowieka obdarować miłością. Czyni to m.in. w sakramencie pokuty.

Dlatego w kościołach stacyjnych będzie on bardziej dostępny oraz zapewnione zostaną lepsze warunki korzystania z tego sakramentu.

W kościele Świętej Trójcy w każdy piątek w godzinach od 15.00 do 18.00, po odmówieniu koronki do Miłosierdzia Bożego będzie trwała adoracja w ciszy. W tym czasie w konfesjonale będzie dyżurował kapłan. Dyżury spowiedników dadzą okazję do szczególnego przeżywania sakramentu pokuty, a więc spowiedzi – a więc gruntowniejszego przygotowania się i spokojniejszego odbycia spowiedzi, a także dziękczynienia. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca będzie się odbywać Godzina Miłosierdzia - po Mszy św.z godz. 15.00 do godz. 17.00.

W kościele jeden konfesjonał został specjalnie oznakowany. To ten znajdujący się w środku świątyni, blisko bocznych drzwi wyjściowych od strony północnej. - Takie położenie daje możliwość dyskretnego podejścia do konfesjonału, bo dla wielu jest krępujące przechodzenie do przez cały kościół – mówi proboszcz parafii Świętej Trójcy.

Nad bramą kościoła został wywieszony odpowiedni baner z informacją, że jest to kościół jubileuszowy, specjalne tabliczki znajdą się na drzwiach (Brama miłosierdzia), konfesjonale, a także obok kropielnic przy wejściach do kościoła (Podziękuj za łaskę chrztu), dla zaznaczenia, że namoczenie palców w wodzie święconej i uczynienie nimi znaku krzyża stanowi nawiązanie do chrztu, a wejście do świątyni powinno przypominać wejście do wspólnoty Kościoła. Wyeksponowane zostało hasło"Miłosierni jak Ojciec".