przemyslaw czarnekNowym wojewodą lubelskim został dr hab. Przemysław Czarnek. Dziś, 8 grudnia na to stanowisko powołała go premier Beata Szydło. To bardzo dobra wiadomość dla Radzynia, gdyż nowy wojewoda lubelski zna problemy naszego miasta i jego mieszkańców, ponieważ był radcą prawnym w biurze poselskim Jerzego Rębka, a następnie - w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski.

- Informację o powołaniu prof. Przemysława Czarnka na wojewodę przyjąłem z ogromną satysfakcją - mówi burmistrz Radzynia Jerzy Rębek.  - Od lat obecny wojewoda był jednym z moich najbliższych współpracowników, doradcą, który rozwiązywał wraz ze mną najbardziej zawiłe sprawy. Dlatego jak mało kto zna problemy Radzynia i jego mieszkańców. Poza tym jest osobą wyjątkową: otwartą, życzliwą i komunikatywną. Jego nominacja bardzo dobrze rokuje regionowi i naszemu miastu - dodaje włodarz Radzynia.

Przemysław Czarnek - urodzony 11 czerwca 1977 r. w Kole, w latach 1996-2001 odbył studia magisterskie z prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W 2006 r. uzyskuje stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy nt. „Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III RP”, napisanej pod kierunkiem prof. Dariusza Dudka. Od 2007 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w WPPKiA KUL. W czerwcu 2015 r. Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

Jest autorem blisko 60 artykułów i haseł encyklopedycznych oraz leksykograficznych.

Zatrudniany był dodatkowo na stanowiskach kierowniczych w administracji oraz w organizacjach pozarządowych, współpracował z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych. Jako konstytucjonalista często występował w roli komentatora w Telewizji TRWAM.

Prywatnie: żonaty, ma dwójkę dzieci.