bialy mis 2015W związku z reorganizacją instytucji nadzorującej Konkurs „ Biały Miś”, tegoroczna edycja przez dłuższy czas była pod znakiem zapytania. W związku z powyższym skrócony został termin nadsyłania prac, za co gorąco przepraszamy.

Ale jako wieloletni organizatorzy wiemy, że "Twórcza wena" przychodzi nagle i jest potrzebą chwili. Dlatego wierzymy, że w ciągu dwóch najbliższych tygodni powstaną doskonałe prace. Pozostałe warunki regulaminu pozostają bez zmian.

REGULAMIN
VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SATYRYCZNEGO „BIAŁY MIŚ” w RADZYNIU PODLASKIM
1. Konkurs „BIAŁY MIŚ” jest ogólnopolską imprezą organizowaną w Radzyniu Podlaskim - mieście, w którym gościł Patron wszystkich polskich satyryków Biskup Ignacy Krasicki. Organizatorem jest Radzyński Ośrodek w Radzyniu Podlaskim.
2. Konkurs ma charakter otwarty i organizowany jest w dwóch kategoriach:
- rysunkowej
- literackiej
3. W części rysunkowej warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie dowolnej ilości nigdzie niepublikowanych prac satyrycznych (technika dowolna, format do A3).
4. W części literackiej warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pięciu limeryków.
5. Tegoroczne hasło:
"Suchy Staw" w Radzyniu Podlaskim
6. Rysunki i teksty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2015 r. na adres:
Radzyński Ośrodek Kultury
w Radzyniu Podlaskim
ul. Jana Pawła II 4
21 – 300 Radzyń Podlaski
Do opatrzonych godłem prac należy dołączyć zamkniętą kopertę zawierającą:
- imię i nazwisko
- adres
- kontakt telefoniczny
- kontakt elektroniczny
Dopisek na kopercie „BIAŁY MIŚ”
Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Laureaci obydwu kategorii otrzymają nagrody pieniężne oraz wyróżnienia.
Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora z zachowaniem praw autorskich. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac przez organizatora lub sponsora konkursu. Pozostałe prace odeślemy autorom, jeśli poproszą o to pisemnie ale dopiero po wystawie pokonkursowej.
Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni 18 grudnia na uroczyste wręczenie nagród.