MOPS w Radzyniu Podlaskim w wyniku podpisanej umowy z Agencją Rynku Rolnego otrzymał nieodpłatnie jabłka.

Jabłka przekazywane są wszystkim rodzinom które korzystają z pomocy społecznej. Jabłka otrzymały również wszystkie przedszkola, Dzienny Środowiskowy Dom Pomocy, Zespół Szkół, Szkoła Specjalna, jabłka otrzymał również związek emerytów i rencistów.

Po rozdaniu otrzymanych owoców i ewentualnym dalszym zainteresowaniu, MOPS poczyni starania o dodatkową dostawę owoców i warzyw.