PB060884Dnia 6 listopada 2015 r. w ramach ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego obchodzono Dzień Zdrowego Śniadania, którego organizatorkami były panie Agnieszka Kot i Elżbieta Zając we współpracy z p. Ewą Wysokińską. W zajęciach warsztatowych wzięli udział uczniowie klas II.

Spotkanie rozpoczęło się od przygotowanej przez p. Ewę Wysokińską prezentacji multimedialnej połączonej z krótką pogadanką dotyczącą zdrowych nawyków żywieniowych. Dzieci dowiedziały się, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Ponadto uczniowie zostali poinformowani o istotnej roli warzyw i owoców w codziennej diecie. Poznali piramidę żywieniową i zasady zdrowego żywienia.

Następnie uczniowie wraz z nauczycielami udali się do stołówki szkolnej, gdzie czekał bogato zastawiony stół. Zadaniem dzieci było własnoręczne wykonanie zdrowych kanapek. Uczniowie wykazali się kreatywnością i stworzyli „smaczne dzieła sztuki”. Na warsztaty dzieci zaprosiły panią dyrektor Danutę Bukryj-Pałkę oraz wicedyrektor panią Agnieszkę Lipkę. Obie panie wzięły czynny udział w zajęciach. Wykonały swoje kanapki z wielkim zaangażowaniem dając tym samym dobry przykład uczniom. Wszyscy zebrani zjedli ze smakiem własnoręcznie wykonane kanapki na przerwie śniadaniowej.

Organizatorki akcji oraz sami uczniowie składają serdeczne podziękowania sponsorom, dostarczającym produkty, dzięki którym można było propagować zdrowe żywienie:
- Spółdzielni Mleczarskiej SPOMLEK
- Firmie Bakoma sp. z o o.
- Marzannie i Sławomirowi Mułom
- Piekarni Stary Piekarz w Woli Osowińskiej
- Hurtowni Owoców i Warzyw p. Grzegorza Fryca
- Zbigniewowi Załeskiemu z firmy UZIMEX
- Marcinowi Korulczykowi z Gospodarstwa Sadowniczego

Tekst: Elżbieta Zając