W uroczystościach, jakie odbyły się wieczorem 11 listopada w Białej Podlaskiej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wziął udział Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek. Włodarz naszego miasta udał się tam na zaproszenie prezydenta Białej Podlaskiej Dariusza Stefaniuka. W programie wizyty głowy państwa w tym mieście był wspólny śpiew pieśni patriotycznych oraz otwarcie ronda im. I Brygady Komendanta Józefa Piłsudskiego.

Mimo napiętego harmonogramu uroczystości burmistrzowi Radzynia udało się chwilę porozmawiać osobiście z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. - Nawiązując do naszej znajomości z czasów, gdy sprawowałem mandat poselski, przedstawiłem szereg problemów, jakie nurtują nasze radzyńskie środowisko. Pan Prezydent przyjął to ze zrozumieniem. Zapewnił mnie, że wszędzie tam, gdzie będzie mógł nas wesprzeć w staraniach o budowę naszej małej Ojczyzny, mogę liczyć na jego pomoc - relacjonuje Jerzy Rębek.

Na pytanie zaś, jak ocenia nowy skład Rady Ministrów, odpowiada: - Ludzie, którzy obecnie będą zajmowali stanowiska w rządzie i kancelarii prezydenta, są mi w większości znani osobiście. Zaręczam, że są to osoby rzeczowe, konkretne i uczciwe, ludzie dobrej woli, mający na celu przede wszystkim dobro Polski. Jestem głęboko przekonany, że mogę liczyć z ich strony na zrozumienie i wsparcie – podobnie jak każdy samorządowiec, chcący realizować wspólne dobro. Ta kadra jest ukierunkowana na rozwój Polski, wspierane naszych inicjatyw, rozwiązywanie nawet najmniejszych problemów, a z tych problemów składa się rzeczywistość.

burmistrz prezydent 02