noclegownia 011Schronisko dla osób bezdomnych w Radzyniu Podlaskim mieści się przy ul. Brzostówieckiej 2. Jest dobrze przygotowane do okresu ochronnego. Na chwilę obecną jest w stanie zapewnić całodobowy pobyt dla 21 podopiecznych (osób bezdomnych – tylko mężczyzn, niemających schronienia).

W roku 2014 wykonano remont dachu z ociepleniem, w okresie letnim 2015 roku wykonano elewację dwóch ścian schroniska i tym samym uzupełniono kompleksowo docieplenie prawie całego budynku oraz zaadaptowano jedno pomieszczenie do zamieszkania. Eksploatacja budynku w nadchodzącym sezonie grzewczym po wykonaniu ocieplenia powinna przynieść oczekiwane efekty w postaci niższych rachunków.

Aby spełnić określony standard pomieszczeń budynku schroniska (przystosować pomieszczenia do warunków mieszkalnych normalnych ludzi) planowane jest ułożenie płytek w miejsce mocno zużytej wykładziny. Oczywiście jest to uwarunkowane środkami w budżecie MOPS na rok 2016.

W przyszłości przewidziany jest całodobowy monitoring osób wchodzących i wychodzących z obiektu.

Zapotrzebowanie na pomoc osobom bezdomnym stale wzrasta, gdyż trafiają do schroniska osoby z eksmisji, osoby uzależnione oraz przebywające na własne życzenie.

Warunkiem zamieszkania w schronisku jest bezwzględne przestrzeganie Regulaminu Schroniska - zachowanie całkowitej abstynencji, utrzymywanie porządku oraz przestrzeganie bezpieczeństwa pożarowego.

W obecnej chwili w schronisku zamieszkuje 10 osób, które mają zapewnione ciepło, pościel, łóżko, ciepłą wodę oraz posiłki w barze „Relax”.

W okresie ochronnym tj. od dnia 01 listopada 2015 r. do 30 marca 2016 r. w schronisku mogą znaleźć schronienie również osoby bezdomne będące pod wpływem alkoholu (nocleg w wydzielonym miejscu ). W okresie ochronnym wspólnie z przedstawicielami Wydziału Prewencji KPP przeprowadzane są niezapowiadane kontrole pod względem zachowania abstynencji.

Część osób przebywających w schronisku od dawna, wyciągnęła właściwe wnioski - nie spożywa alkoholu, nawet okresowo podejmuje pracę i stanowi wzorową grupkę podopiecznych, natomiast pozostali są niereformowalni - nie leczą się w poradni uzależnień, nie wykonują swoich obowiązków, zarobione dorywczo pieniądze przeznaczają na artykuły „płynne”, prowadzą życie demoralizujące, wciągają do picia innych.

Jest to grupa osób, którym nie pomogła żadna terapia.

Korzystając z okazji wszystkim ludziom o wielkim sercu rozumiejących problemy bezdomnych składam serdecznie podziękowania. Bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy przekazali łóżka, pościel, odzież oraz sprzęt AGD. Podziękowania kieruję do Kościoła Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim, jednostek współpracujących Urzędu Miasta: PUK, PEC, ZGL, a także Komendanta Powiatowego Policji oraz Kuratorów Sądu Rejonowego.

 

Kierownik MOPS

Andrzej Szczęch