Obraz01414 października w przedszkolu to nie tylko Dzień Nauczyciela, ale to święto wszystkich tych, którzy oddają całe swoje serce, aby dzieciom w przedszkolu było naprawdę dobrze i bezpiecznie.

W naszym przedszkolu oprócz pracowników przedszkola nie zabrakło zaproszonych gości – Roberta Targońskiego w zastępstwie za burmistrza, wśród naszych gości była również Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Radzyniu Podlaskim Anna Fijałek, wicedyrektor Jadwiga Napłoszek. Naszych gości, pracowników przedszkola i wszystkich przedszkolaków serdecznie powitała kierownik przedszkola Grażyna Korneszczuk. Po oficjalnym powitaniu i złożeniu życzeń najstarsze przedszkolaki przedstawiły montaż słowno - muzyczny pod kierunkiem wychowawczyń: Grażyny Kowalczyk, Anny Karolczuk, Magdaleny Oleksiej, Anny Molickiej, Jolanty Ponikowskiej i Renaty Tarnowskiej. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności śpiewając, tańcząc i recytując wiersze. Były piękne życzenia oraz własnoręcznie wykonane przez straszaków laurki. Każdy pracownik przedszkola otrzymał kwiatek od dzieci. Za część artystyczną przedszkolaki zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor Anna Fijałek, która skierowała do grona pedagogicznego i pracowników obsługi wiele ciepłych słów. Życzenia złożone przez Panią Dyrektor dodały wszystkim pracownikom dużo otuchy i sił do podejmowania wyzwań, jakie czekają nas w pracy z dziećmi.
Dzień Edukacji Narodowej to także okazja do uhonorowania zasłużonych pracowników.

Nagrodę Burmistrza otrzymała kierownik Grażyna Korneszczuk. Nagrodę wręczył Robert Targoński, który w imieniu burmistrza oraz własnym złożył wszystkim pracownikom przedszkola życzenia.
{gallery}DEN_przedszkole_reja[/gallery}