20151014 100603Dnia 14 października 2015r. w Przedszkolu Miejskim Filii nr 1 przy ul. Chmielowskiego odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W części oficjalnej głos zabrała kierownik przedszkola P. Jolanta Król, która skierowała do grona pedagogicznego i pracowników obsługi ciepłe i serdeczne słowa uznania oraz życzenia dalszej owocnej pracy z dziećmi.

W dalszej części uroczystości wystąpiły dzieci z gr. IV "Dinozaury" pod kierunkiem P. Krystyny Ochnio oraz dzieci z gr, III "Słoneczka" pod kierunkiem P. Elżbiety Hordejuk i Barbary Grzegorczyk. Młodzi artyści pieśnią i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień. Wiele miłych słów popłynęło w kierunku wszystkich pracowników naszego przedszkola. Dzieci podkreśliły swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Montaż słowno -muzyczny zawierał wiersze odpowiednio dobrane, skierowane do każdego nauczyciela i pracowników obsługi. Na zakończenie przedstawienia dzieci z grupy IV wręczyły laurki.
Życzenia wyśpiewane przez naszych milusińskich dodały wszystkim pracownikom dużo otuchy i sił do podejmowania wyzwań jakie czekają nas w pracy.