DSC 0203W przededniu dnia Edukacji Narodowej w radzyńskich szkołach odbyły się spotkania kadry nauczycielskiej i administracyjnej z dyrekcją. Nie brakło na nich ciepłych słów podziękowań za codzienny trud w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży.

- Dzień Edukacji Narodowej jest świętem nie tylko nauczycieli ale i pracowników szkoły oraz uczniów. Młodzież - którą uczycie - jest wielką wartością. To przyszłość narodu i nie ma takiej materii, która by zastąpiła dobre wychowanie, tak pielęgnowane i zaszczepiane przez was w tych młodych ludziach. Chciałem tutaj być z wami bo swoją osobą i słowami chciałem wyrazić podziękowania za to, co czynicie na co dzień – mówił podczas spotkania burmistrz Jerzy Rębek.
Nauczyciele oraz pracownicy szkoły odebrali też od dyrektora przyznawane co roku nagrody. Jerzy Rębek również przyznał specjalne nagrody ufundowane przez burmistrza miasta.

Na zakończenie młodzież zaprezentowała montaż słowno – muzyczny wyrażając tym samym swoją wdzięczność dla nauczycieli oraz pracowników szkoły.