rada majRadni 13 głosami „za” przy 2 „przeciw”podczas 2. Sesji Rady Miasta Radzyń Podlaski uchylili uchwałę w sprawie Samorządowej Karty Praw Rodzin. Jak wyjaśniał podczas sesji burmistrz Jakub Jakubowski, przez ten dokument przyjęty 17 maja 2019 roku, Miasto traciło szanse na unijne dofinansowania.

- Uchwała Samorządowa Karta Praw Rodzin nie tylko nie przynosiła żadnych korzyści a zablokowała nam bardzo dotkliwie blisko 8 milionów złotych z finansowania europejskiego. Mowa tutaj o projektach jeszcze poprzedniej kadencji: EFS+, dzięki któremu radzyńscy seniorzy na swoje potrzeby mogli uzyskać wsparcie finansowe w wysokości kilkuset tysięcy złotych a później 7 milionów złotych, które uciekło na modernizację Oranżerii. Tą decyzją, chcemy otworzyć sobie możliwość do aplikowania we wszystkich możliwych źródłach finansowania – wyjaśniał burmistrz.

W uzasadnieniu do uchylenia Samorządowej Karty Praw Rodzin, przygotowanym przez radnych z klubu Radzyń Moje Miasto m.in. czytamy: „(…) uchwała ma charakter ideologiczno-polityczny i nie ma żadnego realnego wpływu na życie mieszkańców. Dodatkowo wprowadzona została bez konsultacji z opinią środowiska, do którego została adresowana”.