img 852110 kwietnia br. odbyło się I Posiedzenie Rady Społecznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego, zwołane przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski Jerzego Rębka. Najważniejszymi punktami posiedzenia był wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Społecznej MOF oraz wyrażenie opinii dotyczącej projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego na lata 2021-2027.

W wyniku przeprowadzonych głosowań, Przewodniczącym wybrano Pana Tomasza Szczepaniuka, a Zastępcą Przewodniczącego Panią Beatę Ratajczyk. Po przedstawieniu stanu prac nad instrumentem ZIT oraz Strategii ZIT MOF Radzynia Podlaskiego Rada Społeczna MOF wyraziła opinię pozytywną.
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będzie istotnym dokumentem pozwalającym na uzyskanie dotacji unijnych w latach 2021-2027.

IMG_8521
IMG_8524
IMG_8526