Konferencja prasowa na temat udziału mieszkańców Radzynia w obchodach Światowych Dni Młodzieży, które będą miały miejsce w dniach 20-31 lipca 2016 r., odbyła się 8 października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Uczestniczyli w niej ks. Mariusz Baran, Tomasz Stephan – wiceburmistrz Radzynia Podlaskiego oraz członkowie sztabu rejonowego: Joanna Jastrzębska i Elżbieta Zielińska.

Ks. Mariusz Baran przypomniał, że Światowe Dni Młodzieży zainaugurował papież - Polak św. Jan Paweł II w 1985 r. Ich celem jest pogłębienie wiary młodych ludzi, przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

- Przyszłoroczne ŚDM odbędą się w Polsce, uroczystości centralne będą miały miejsce w Krakowie, ponieważ przeżywać będziemy Rok Miłosierdzia, a to z Polski, z Krakowa, wyszło na świat orędzie Bożego Miłosierdzia – mówił ks. Mariusz.

ŚDM będą się składać z dwóch części: pierwsza „Dni w Diecezjach” (od 20 do 25 lipca) będzie się odbywała w parafiach całej Polski, na drugą określaną jako „Wydarzenie Centralne” (od 25 do 31 lipca) uczestnicy spotkają się w Krakowie. Papież Franciszek przybędzie na spotkanie 28 lipca i będzie w Krakowie przebywał do 31 lipca. Będą to szczególne, historyczne dni zarówno dla Kościoła w Polsce, dla Polski jak i naszego miasta oraz rejonu. ŚDM są organizowane w Polsce drugi raz. Pierwsze odbyły się w Częstochowie w 1991 r., jednak po raz pierwszy w Polsce młodzież z różnych krajów świata będzie część spotkania przeżywać wspólnie z polską młodzieżą w rodzimych parafiach na terenie całej Polski – także w parafiach naszego miasta.

- ŚDM na pewno staną się wielkim świętem dla Radzynia, okazją do doświadczenie wspólnej modlitwy i wiary przez młodych ludzi. Spotkanie będzie znakiem wspólnoty młodzieży, która chce się modlić i spotkać z papieżem, a także wspaniałą okazją do wzajemnego poznania się i do integracji, odczucia wspólnoty młodego Kościół, dlatego tak ważne jest przygotowanie duchowe – dodał ks. M. Baran, który przypomniał, że już od roku w każdy czwarty piątek miesiąca odbywa się spotkanie modlitewne „Serce 2.0”.

W Krakowie przewidywana jest obecność 2,5 - 3 mln gości. Na część pierwszą ŚDM do diecezji siedleckiej przybędzie ok. 5000 gości z zagranicy. Diecezja siedlecka jest pierwszą diecezją, która już obecnie ma komplet gości. W dodatku są to osoby, które świadomie wybrały pobyt w naszym regionie. Bez wątpienia jest w tym duża zasługa przygotowanego specjalnie z okazji ŚDM filmu promocyjnego.

Cała diecezja siedlecka została podzielona na 10 rejonów. Rejon radzyński obejmuje 2 dekanaty: radzyński i komarowski. Już obecnie zgłosiło się do nas 470 osób, w tym ze Słowacji 100, Białorusi 200, Portugalii 50, Francji 50, Arabii Saudyjskiej 50, Wenezueli 20 oraz z Australii (liczba jeszcze nie jest ustalona). Przewidywana liczba gości w rejonie radzyńskim to 500-550 osób.

- Pragniemy, by w uroczystościach związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży wraz z gośćmi z zagranicy w części diecezjalnej uczestniczyła także nasza młodzież z rejonu, by była uczestnikiem ŚDM wraz z gośćmi z zagranicy, chcemy, aby było to święto dla całego rejonu – mówił koordynator rejonu radzyńskiego.

Goście z zagranicy będą nocowali u polskich rodzin, które wyraziły chęć przyjęcia ich pod swój dach. Dzięki temu będą mogli oni z bliska poznać naszą kulturę, tradycje, obyczaje, doświadczyć otwartości i gościnności rodzin. Do każdej rodziny będą kierowane po dwie osoby. Rodziny zapewnią nocleg i śniadanie, rejon przygotowuje pozostałe posiłki i zorganizuje czas.

sdm 02- Młodzież, którą przyjmiemy do swych domów to katolicy, przyjeżdżają pod opieką księży, którzy potwierdzają ich wiarygodność i biorą za nich odpowiedzialność. Mamy dane tych osób, są one zarejestrowane, nie ma więc obaw o to, koło rodziny będą gościły pod swym dachem – uspokajał ks. Mariusz. Poinformował też, że już się zgłosiły rodziny, które przyjmą zgłoszonych dotychczas gości i zapowiedział: - Gdyby byli jeszcze chętni do przyjęcia młodzieży, to będziemy rejestrować, ponieważ nie do końca wiemy, ilu młodych przybędzie do naszej diecezji z Australii.

Struktura "Dni w Diecezjach" zależy od charakterystyki i stylu goszczącej diecezji; jest to czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury i topografii danego regionu. Na tym etapie nie brakuje wycieczek turystycznych, wspólnych zabaw, a także zaangażowania społecznego w różne dzieła i projekty przygotowane przez organizatorów.

W Radzyniu na pewno młodzież będzie widać. Będzie wiele okazji do wspólnych spotkań i integracji. Centrum spotkań będzie stanowić Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, gdzie odbywać się będą spotkania, katechezy i nabożeństwa. - Oprócz tego, że będzie w nich uczestniczyć ok. 500 obcokrajowców, spodziewamy się, że zaangażuje się około tysiąca naszej młodzieży z całego rejonu – mówił ks. Mariusz. Jest już duża grupa młodzieży włączonej w przygotowania.

Szczególnym wydarzeniem będzie przejście uczestników przez miasto w procesji („W drodze do Jerycha”), podczas którego Koronka do Bożego Miłosierdzia odmówiona zostanie w różnych językach, zaprezentowane zostaną krótkie inscenizacje. Na zakończenie części parafialnej ŚDM w niedzielę przewidywane są formy rozrywkowe – mecz i tańce oraz wyjazd młodych do Kodnia i Pratulina, gdzie prawdopodobnie dotrze ok. 20 tys. uczestników ŚDM.

Obecnie w ramach przygotowań odbywają się spotykania z młodzieżą ponadgimnazjalną, żeby przybliżyć im formację duchową, cele ŚDM, jak też i zachęcić do udziału w przygotowaniach. Chodzi np. o pomoc w zakwaterowaniu, tłumaczeniu na języki obce katechez, modlitw, które opracowujemy sami w rejonie.

Chcemy, żeby w przygotowania i przebieg spotkania włączyli się wszyscy - parafie, osoby duchowne i świeckie, rodziny, młodzi, a także władze samorządowe. Bez wątpienia taka impreza stanie się okazją do promocji naszego regionu i miasta – nie tylko międzynarodowej, ale i międzykontynentalnej.

Dotychczas odbyły się 2 spotkania ze wszystkimi władzami samorządowymi rejonu radzyńskiego (wszystkich gmin, Miasta Radzyń i Powiatu Radzyńskiego), które zadeklarowały chęć współpracy i pomocy w organizacji spotkania, zostało podpisane porozumienie między rejonowym sztabem ŚDM a poszczególnymi gminami. Także szkoły i inne instytucje współpracują ze sztabem, wyraziły chęć udziału w przygotowaniach.

- Dziękuję za otwartość i zaangażowanie się wszystkich władz samorządowych w konkretne przygotowania do ŚDM, za poświęcony czas, wspaniałą życzliwość, wielkie otwarcie. Liczymy na to, że goście wywiozą stąd miłe wspomnienia, nawiążą kontakty, które przetrwają kilka lipcowych dni, staną się ambasadorami naszego kraju, naszego rejonu, naszego miasta – mówi ks. Mariusz Baran.

Jeśli chodzi zaś o uczestnictwo naszej młodzieży w Wydarzeniu Centralnym w Krakowie – rejestracja osób chętnych do uczestnictwa będzie się odbywać do końca marca. Bliższe informacje i kontakty http://2016jerycho.pl/koordynator-i-liderzy-sdm-2/.
{youtube}Drb4ptSKGHk{/youtube}