punkt info certyfikatKomisja Certyfikacyjna Polskiej Organizacji Turystycznej przyznała Punktowi Certyfikat i zakwalifikowała go do kategorii dwóch gwiazdek.

6 października 2015 r. w Lublinie odbyła się VI Lubelska Gala Turystyki organizowana z okazji Światowego Dnia Turystyki przypadającego na 27 września.

Podczas wydarzenia Certyfikaty POT dla jednostek informacji turystycznej wręczali: Jacek Janowski Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej w Polskiej Organizacji Turystycznej, Dariusz Donica Prezes Lubelskiej regionalnej Organizacji Turystycznej i Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Dorota Lachowska Wiceprezes LROT. Certyfikat dla PIT-K w Radzyniu Podlaskim odebrała Agata Pasek Inspektor ds. turystyki w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim i informator w Punkcie Informacji Turystyczno - Kulturowej.

Celem certyfikacji jest zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej oraz stworzenie krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Funkcjonowanie w sieci jest uwarunkowane uzyskaniem certyfikatu, który przyznawany jest na 2 lata. Proces certyfikacji jednostek informacji turystycznej jest dobrowolny i wymaga spełnienia określonych warunków w ramach lokalizacji i wyposażenia biura obsługi oraz kwalifikacji informatorów turystycznych zatrudnionych w punktach informacji turystycznej.

Punkt Informacji Turystyczno - Kulturowej w Radzyniu Podlaskim funkcjonuje od 2011 roku. W roku 2013 został zgłoszony do certyfikacji i otrzymał pierwszą kategorię certyfikacji oznakowaną jedną gwiazdką. Tym samym został włączony do Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. W roku bieżącym POT przyznała naszemu punktowi "it" dwie gwiazdki. Punkt Informacji Turystyczno - Kulturowej w Radzyniu Podlaskim jest prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim. Powstał w ramach projektu Powiatu Radzyńskiego realizowanego w partnerstwie z miastem Radzyń Podlaski w latach 2010-2011. Celem utworzenia punktu informacji turystycznej w Radzyniu Podlaskim była potrzeba obsługi turysty przybywającego do powiatu radzyńskiego oraz potwierdzenie potrzeby funkcjonowania takiego obiektu na naszym terenie. PIT-K w Radzyniu Podlaskim prowadzi obsługę: turysty w zakresie informacji o atrakcjach turystycznych znajdujących się w powiecie radzyńskim oraz na Lubelszczyźnie, mieszkańców w ramach kierowania do poszukiwanych informacji lub instytucji, dodatkowo prowadzi rejestrację turystów odwiedzających punkt celem potwierdzenia zapotrzebowania na takie usługi w powiecie radzyńskim.
Zapraszamy do Punktu Informacji Turystyczno - Kulturowej.