dsc 0086Zasługi przeszłych pokoleń Polaków w zachowywaniu tożsamości narodowej, walce o niepodległość Rzeczypospolitej, budowaniu jej siły i atrakcyjności oraz konieczność jedności narodu w obliczu obecnych wielorakich zagrożeń suwerenności Polski – to wątki poruszane w przemówieniach okolicznościowych wygłoszonych podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Radzyniu. 

Po Mszy św. w intencji Ojczyzny uczestnicy uroczystości obchodów Narodowego Święta Niepodległości przeszli na plac Wolności, gdzie wysłuchali okolicznościowych przemówień, a liczne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Niepodległości.

W uroczystości wzięli udział Senator RP Grzegorz Bierecki, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, przedstawiciele władz samorządowych z Burmistrzem Jerzym Rębkiem, Wiceburmistrzem Sławomirem Lipskim i przewodniczącym Rady Miasta Adamem Adamskim oraz Starostą Radzyńskim Szczepanem Niebrzegowskim, wicestarostą Michałem Zającem i Przewodniczącym Rady Powiatu Robertem Mazurkiem, liczne delegacje placówek oświatowych, służb mundurowych, instytucji, zakładów pracy, stowarzyszeń.
Uroczystość uświetniały poczty sztandarowe, delegacje żołnierzy ze Składu Bezwola 2 Regionalnej Bazy Logistycznej, członkowie Radzyńskiego Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. rtm. Wincentego Zawadzkiego, harcerze, motocykliści z klubu AIKI BIKER FG Radzyń Podlaski. Po przemówieniach okolicznościowych liczne delegacje złożły wience i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Niepodległości.

Wystąpienie Burmistrza Radzynia Podlaskiego Jerzego Rębka: Jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość Rzeczypospolitej i jej mieszkańców.

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada to wyjątkowa, najbardziej radosna data w polskim kalendarzu. Świętujemy dziś rocznicę odzyskania niepodległej Ojczyzny, w której - po 123 latach upokarzającej niewoli - mogliśmy stać się gospodarzami i kreatorami swego bytu. Sukces ten był możliwy dzięki zaangażowaniu całego narodu, który w walce o niepodległość Ojczyzny potrafił zjednoczyć się pod wodzą mądrych polityków, reprezentujących wszystkie nurty i stronnictwa.
Dziś czcimy pamięć milionów naszych Rodaków, którzy w łańcuchu dziejów walczyli o niepodległy byt Rzeczypospolitej - za tę ideę składali daninę krwi w walce zbrojnej, byli skazywani na zsyłkę i katorgę, poświęcali się pracy organicznej, prowadzili działalność edukacyjną, kulturalną czy artystyczną, budowali ogniska domowe i wychowywali dzieci w duchu wiary i umiłowania Ojczyzny. W ten sposób przyczyniali się do zachowania bytu materialnego, języka, ciągłości kultury, a przez to do zachowania tożsamości i jedności narodowej.
W sposób szczególny dziś wspominamy, oddajemy hołd i czcimy pamięć tych, którzy 105 lat temu bezpośrednio podjęli wysiłki zmierzające do przywrócenia Polsce suwerennego bytu państwowego – w walce zbrojnej czy wysiłkach dyplomatycznych, w tym mężów stanu, ojców naszej niepodległości, reprezentujących różne poglądy i partie polityczne, jednak współpracujących dla odbudowy Niepodległej: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Romana Dmowskiego.

Datą 11 listopada 1918 roku nie zakończyła się droga do niepodległości. W dalszym ciągu dziejów musieliśmy wielokrotnie bronić wolności, walczyć o nią z wrogiem zewnętrznym i wewnętrzną zdradą, pracować dla niej na różnych polach. Potrzeba było wielkiego wysiłku, by odbudowywać zrujnowany wojnami kraj, walczyć o granice, rozwijać gospodarkę, kulturę, naukę, kształtować patriotyzm nowych pokoleń Polaków. Jednocześnie przekonywaliśmy się o prawdzie słów św. Jana Pawła II: „Wolność może być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego”.
Dziś stajemy wobec nowych wyzwań, wynikających z wielu zagrożeń: braku poszanowania dla życia ludzkiego, eskalacji konfliktów wojennych, niestabilnej sytuacji geopolitycznej, rywalizacji potęg militarnych i ekonomicznych, i niepokojów społecznych.
Jak napisał Cyprian Kamil Norwid: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. Mamy w kontekście aktualnej sytuacji obowiązek uszanować wysiłek pokoleń Polaków, który zaowocował wolną Ojczyzną; mamy obowiązek rozwijać to dziedzictwo w sferze nauki, gospodarki, sztuki, kultury, dbania o dziedzictwo historyczne, zasoby naturalne, z wizją dobra wspólnego dla obecnych i przyszłych pokoleń. Mamy obowiązek dbać o formację moralno-intelektualną młodych Polaków – o ich wiedzę historyczną, umiłowanie ojczystego języka, dorobku artystycznego i intelektualnego rodaków. Naszym obowiązkiem jest zachowanie suwerenności i niepodległości naszej Ojczyzny jako wielkiego dobra, które tak ciężko przyszło nam zbudować.
W tym kontekście potrzebna jest rozwaga, poczucie wspólnoty narodowej i wielka odpowiedzialność za wspólne dobro. Przypomina się obraz z kazań ks. Piotra Skargi porównujący Ojczyznę do tonącego statku – tylko wspólny, odpowiedzialny wysiłek może uratować nas wszystkich. Nie da się uratować połowy statku. Musimy wobec zagrożeń dostrzec wspólne dobro i skoncentrować się na budowie bezpieczeństwa oraz dobrobytu wszystkich Polaków, aby nie zaprzepaścić dorobku i ofiar wielu pokoleń.
Niech przeżywanie Narodowego Święta Niepodległości pogłębi naszą miłość do Ojczyzny, wdzięczność dla tych, którzy walczyli o jej powrót na mapę i jej godne miejsce wśród narodów Europy oraz uświadamia nam, że jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość Rzeczypospolitej i jej mieszkańców.

Senator RP Grzegorz Bierecki: Pilnujcie Polski!

Dziś Polska jest niepodległa, dzięki temu możemy żyć wolni i dostatni. Gdyby zabrakło niepodległości, wkrótce zabraknie wolności, dostatku, skończy się biedą, utratą życia. Mieliśmy takie doświadczenia w historii narodu, kiedy drobne błędy prowadziły do wielkich katastrof.

My, Polacy jesteśmy przykładem dla innych, gdy w swojej szlachetnej historii powiększaliśmy swoje terytoria nie mieczem, ale miłością, siłą przyciągania polskiej kultury, atrakcyjnością polskości.
Pan Prezydent Lech Kaczyński powiedział: „Warto być Polakiem”. Dziś do narodu polskiego przyznaje się niemal 60 mln ludzi, co oznacza, że nadal Polska jest atrakcyjna, jest atrakcyjność w polskości, bycia Polakiem. Bycie Polakiem oznacza, że jest się dumnym członkiem wspólnoty narodowej, jest się gotowym Polsce służyć, poświęcać czas, majątek, jeśli trzeba – życie. Czy Polska zachowa niepodległość, to zależy od nas, Polaków - od naszej woli przetrwania, siły wspólnoty. Tę wspólnotę budujemy codziennie, szczególnie w takim momencie jak dziś, gdy spotykamy się pod pomnikiem, przypominamy, naszą historię, myślimy z troską o przyszłości naszego narodu, bo trzeba ciągle Polski pilnować, ciągle trzeba jej strzec.
Jesteśmy zobowiązani do tego, by pilnować Polski. Pilnujcie Polski.

Wicewojewoda Robert Gmitruczuk: Dobro Polski winno być najwyższym prawem

105. rocznica odzyskania niepodległości to wspaniałe, dumne, radosne święto, które pokazuje nam, że możemy odnieść sukces tylko wtedy, kiedy jesteśmy zjednoczeni, kiedy wspólnie potrafimy określić jeden jasny i klarowny cel. Można do niego zdążać różnymi drogami, tak jak mieliśmy wielu ojców nieodległości, którzy byli jak palce jednej dłoni – różni, ale stanowili jedno w dążeniu do celu – odzyskania niepodległej Polski po 123 lata niewoli. Wierzę, że nauczyło nas to nie tylko pokory, ale i mądrości, że dobro Polski winno być najwyższym prawem każdego mieszkańca, obywatela. Z dumą patrzymy w przyszłość, bo wiemy, że „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”, bo dobro i wartości, które przekazują nam pokolenia tworzące naszą historię, wyznaczają cel: by Polska była silnym, liczącym się europejskim państwem, bo tylko z takim liczą się inni. Boże błogosław Rzeczypospolitej Polskiej!

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski: Senator Grzegorz Bierecki i Wicewojewoda Robert Gmitruczuk to nasi sprawdzeni przyjaciele

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski dziękował uczestnikom uroczystości. Podkreślił, że tak licznych delegacji jeszcze nie widział. Podziękowania skierował do organizatorów – pracowników Radzyńskiego Ośrodka Kultury na czele z dyrektorem Robertem Mazurkiem, oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, którzy przygotowali kotyliony, uświetniających uroczystość pocztów sztandarowych i służb mundurowych: żołnierzy, strażaków, policjantów. Szczególne słowa wdzięczności skierował do obecnych na obchodach wiernym przyjaciołom Radzynia: Senatorowi RP Grzegorzowi Biereckiemu i Wicewojewodzie Lubelskiemu Robertowi Gmitruczukowi. - To sprawdzeni przyjaciele Radzynia i powiatu radzyńskiego, którzy byli i są z nami, wspierali nas w najważniejszych sprawach – wystarczy spojrzeć na Pałac Potockich – mówił Starosta. - Dziękuję za lata pracy dla Radzynia, jestem pewny, że w następnych latach możemy na Pana liczyć – skierował się do Senatora G. Biereckiego, który po raz trzeci wygrał wybory do Senatu i znajdzie się w Izbie Wyższej X kadencji.

DSC_0034
DSC_0035
DSC_0037
DSC_0038
DSC_0039
DSC_0040
DSC_0041
DSC_0042
DSC_0043
DSC_0044
DSC_0045
DSC_0046
DSC_0047
DSC_0048
DSC_0049
DSC_0050
DSC_0051
DSC_0052
DSC_0053
DSC_0054
DSC_0055
DSC_0056
DSC_0057
DSC_0058
DSC_0059
DSC_0060
DSC_0061
DSC_0062
DSC_0063
DSC_0064
DSC_0065
DSC_0066
DSC_0067
DSC_0068
DSC_0069
DSC_0070
DSC_0071
DSC_0072
DSC_0073
DSC_0074
DSC_0075
DSC_0077
DSC_0078
DSC_0080
DSC_0081
DSC_0082
DSC_0083
DSC_0084
DSC_0086
DSC_0087
DSC_0088
DSC_0090
DSC_0091
DSC_0092
DSC_0094
DSC_0095
DSC_0096
DSC_0097
DSC_0098
DSC_0099
DSC_0100
DSC_0101
DSC_0102
DSC_0103
DSC_0104
DSC_0105
DSC_0106
DSC_0107
DSC_0108
DSC_0109
DSC_0110
DSC_0111
DSC_0112
DSC_0114
DSC_0115
DSC_0117
DSC_0118
DSC_0119
DSC_0120
DSC_0121
DSC_0122
DSC_0123
DSC_0124
DSC_0125
DSC_0126
DSC_0127
DSC_0128
DSC_0129
DSC_0130
DSC_0131
DSC_0132
DSC_0133
DSC_0134
DSC_0135
DSC_0136
DSC_0137
DSC_0138
DSC_0139
DSC_0140
DSC_0141
DSC_0142
DSC_0143
DSC_0144
DSC_0145
DSC_0147
DSC_0148
DSC_0149
DSC_0150
DSC_0151
DSC_0152
DSC_0153
DSC_0154
DSC_0155
DSC_0156
DSC_0157
DSC_0158
DSC_0159
DSC_0160
DSC_0161
DSC_0162
DSC_0163
DSC_0164
DSC_0165
DSC_0166
DSC_0167
DSC_0168
DSC_0169
DSC_0170
DSC_0171
DSC_0172
DSC_0173
DSC_0174
DSC_0175
DSC_0176
DSC_0177
DSC_0178
DSC_0179
DSC_0180
DSC_0181
DSC_0182
DSC_0183
DSC_0184
DSC_0185
DSC_0186
DSC_0187
DSC_0188
DSC_0189
DSC_0190
DSC_0191
DSC_0192
DSC_0193
DSC_0194
DSC_0195
DSC_0196
DSC_0197
DSC_0198
DSC_0199
DSC_0200
DSC_0201
DSC_0202
DSC_0203
DSC_0204
DSC_0205
DSC_0206
DSC_0207
DSC_0208
DSC_0209
DSC_0210
DSC_0211
DSC_0212
DSC_0213
DSC_0214
DSC_0215
DSC_0216
DSC_0217
DSC_0218
DSC_0219
DSC_0220
DSC_0221
DSC_0222
DSC_0223
DSC_0224
DSC_0225
DSC_0226
DSC_0227
DSC_0228
DSC_0233
DSC_0234
DSC_0235
DSC_0236
DSC_0238
DSC_0240
DSC_0241
DSC_0242
DSC_0243
DSC_0244
DSC_0245
DSC_0246
DSC_0247
DSC_0248
DSC_0249