wyszynskiegoMiasto w dniu 18 września 2023 r. ogłosiło przetarg, w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzyniu Podlaskim” w zakresie ulic Wyszyńskiego i Warszawskiej. W dniu 7 listopada 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert wykonawców, którzy są zainteresowani wykonaniem powyższego zadania inwestycyjnego.

1) Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki z siedzibą w Siedlcach - za kwotę 10 455 000,00 zł brutto,
2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą w Lubartowie – za kwotę 11 194 063,18 zł brutto,
3) STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie – za kwotę 11 506 992,62 zł brutto,
4) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej Podlaskiej – za kwotę 12 382 818,80 zł brutto.

Inwestycja obejmuje, między innymi, przebudowę sieci wodociągowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego w ul. Wyszyńskiego oraz na odcinku ul. Warszawskiej w okolicach skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego. Ponadto zaplanowano również odtworzenie nawierzchni w/w ulic.
Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 8.000.000,00 zł.
Obecnie trwa badanie i ocena złożonych ofert. W następnej kolejności nastąpi wybór oferty najkorzystniejszej oraz podpisanie umowy z wykonawcą.
Wykonanie zadania nastąpi w 2024 r.

polski lad 2