droga do gruntów rolnychRealizację inwestycji pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radzyniu Podlaskim” (przedłużenie ulicy Partyzantów) wykona firma BTM MULTI Sylwia Mizerska z siedzibą w Radzyniu Podlaskim. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane na długości ok. 640 m. 

Na ogłoszony przez Miasto Radzyń Podlaski przetarg wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy BTM MULTI, opiewająca na 195 766,25 zł. Miasto na inwestycję miało zamiar przeznaczyć 250 tys. zł.
Inwestycja pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radzyniu Podlaskim” zrealizowana zostanie z udziałem środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego. Miasto Radzyń Podlaski otrzymało dofinansowanie wynosi 100.000 zł.