naucz23mZ udziałem całej społeczności szkolnej 12 października obchodzone było Święto Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 1. Część artystyczną przedstawiły dzieci z klas drugich przygotowane przez Panie Wychowawczynie: były piosenki, taniec i recytacje, w których uczniowie wyrażali wdzięczność za trud nauczania i wychowania.

W uroczystości wzięli udział burmistrz Jerzy Rębek oraz wiceburmistrz Sławomir Lipski, którzy wręczyli nagrody Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski. Otrzymali je: dyrektor Renata Sieromska, wicedyrektor Agnieszka Lipka oraz Janusz Wlizło.

Następnie przy wielkim aplauzie uczniów Renata Sieromska wręczyła nagrody Dyrektora nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi.

Burmistrz Jerzy Rębek podkreślił, że jest absolwentem „Jedynki” i chętnie wraca do „swojej” szkoły. Dziękował za tworzenie atmosfery i warunków sprzyjających nauce i wychowywaniu uczniów. - Owoce Państwa pracy będą widoczne w przyszłości. Dobrze wyedukowane i wychowane społeczeństwo to nasze wielkie wspólne dobro, gwarancja, że każdy będzie miał bezpieczne miejsce w naszej Ojczyźnie - podkreślił włodarz miasta. Następnie złożył życzenia: - Niech każdy dzień Państwa pracy – misji na rzecz naszego społeczeństwa przebiega w atmosferze radości i spokoju. To bardzo ważne, szczególnie w niespokojnych czasach: gdy mamy warunki do nauki, pracy, to należy to chronić, by zapewnić wszystkim bezpieczeństwo.
Przewodnicząca Rady Rodziców Milena Borowik przyznała, że obecnie trudno być nauczycielem, dlatego należą się szczególne słowa wdzięczności tym, którzy ten trud podejmują: - Dziękuję, że jesteście, odpowiedzialnie pracujecie na rzecz kształtowania umysłów młodego pokolenia, wkładacie trud w kształtowanie charakterów i rozwijanie umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu – mówiła M. Borowik, która też ze słowami podziękowań i życzeń zwróciła się do pracowników administracji i obsługi.

Ostatnim, miłym akcentem uroczystości było podsumowanie przez nauczyciela wychowania fizycznego Mariusza Smęta Turnieju Piątek Piłkarskich im. Władysława Żelazki (bohaterskiego radzyńskiego nauczyciela, który zginął w Powstaniu Warszawskim).

P1011019
P1011023
P1011025
P1011026
P1011027
P1011032
P1011034
P1011035
P1011036
P1011040
P1011043
P1011046
P1011047
P1011050
P1011052
P1011053
P1011057
P1011058
P1011063
P1011066
P1011069
P1011070
P1011071
P1011077
P1011079
P1011087
P1011088
P1011089
P1011092
P1011111
P1011120
P1011121
P1011126
P1011129
P1011141
P1011143
P1011147
P1011150
P1011154
P1011158
P1011164
P1011167
P1011171
P1011173
P1011179
P1011184
P1011186
P1011188
P1011189
P1011196
P1011197
P1011207
P1011211
P1011219
P1011221
P1011222
P1011223
P1011224
P1011226
P1011228
P1011234
P1011237
P1011239
P1011241
P1011243
P1011244
P1011246
P1011249
P1011252
P1011253
P1011254
P1011255
P1011256
P1011257
P1011259
P1011262
P1011263
P1011264
P1011265
P1011266
P1011267
P1011268
P1011271
P1011272
P1011273
P1011275
P1011278
P1011280
P1011282
P1011284
P1011286
P1011287
P1011290
P1011291
P1011299
P1011300