burmistrz sesjaDodatkowa subwencja ogólna w wysokości 3 mln 916 tys. zł została przyznana miastu Radzyń Podlaski. - Kwota ta pozwoli zniwelować deficyt operacyjny oraz umożliwi wykonanie szeregu prac ważnych z punktu widzenia mieszkańców Radzynia – zapowiedział Burmistrz Jerzy Rębek na sesji Rady Miasta, która odbyła się 28 sierpnia.

Włodarz dodał, że nie spodziewał się tak wysokiego zwiększenia subwencji. Uchwałą podjętą przez radnych kwota została wprowadzona do budżetu miasta. Środki zostaną przeznaczone m.in. na sfinansowanie zwiększenia zakresu realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 769 016,56 zł, zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 1 382 000,00 zł.
Na pokrycie innych wydatków bieżących wprowadzono kwotę 1 765 432,44 zł, co ma bezpośredni wpływ na likwidację deficytu operacyjnego.
Wprowadzono nową inwestycję „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ul. Partyzantów – II etap” (planowana wartość inwestycji 672 016,56 zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla obiektów będących własnością Miasta” - na kwotę 50 000 zł oraz zwiększenie zakresu monitoringu miejskiego o kwotę 47 000 zł.

Subwencje to świadczenia publicznoprawne państwa na rzecz innych podmiotów publicznych o charakterze bezzwrotnym, ogólnym, bezwarunkowym i nieodpłatnym.