pałac odbiór1Odbioru końcowego robót budowlanych związanych z rewitalizacją Pałacu Potockich wykonywanych przez firmę Lubren dokonano 14. sierpnia. Wcześniej - 8. sierpnia ostatecznego odbioru prac dokonali przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej. Dopełniono wszelkich formalności w zakresie dopuszczenia do użytkowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Prace trwały ponad dwa lata, od maja 2021 roku. - Była to jedna z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych inwestycji realizowanych w ostatnich latach przez Miasto – mówi Łukasz Mazurek Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta. Poza pracami budowlanymi w zakresie remontu wnętrz, rewitalizacji dziedzińca, na uwagę zasługują zrekonstruowane kompozycje rzeźbiarskie: niewolnik yurecki i putta na alkierzu wschodnim.

Dziedziniec jest już otwarty dla mieszkańców. Wnętrza pozostają zamknięte, z uwagi na prowadzone roboty budowlane obejmujące nie tylko remont elewacji północnej, ale także renowacje stolarki okiennej od strony północnej, co wiąże się z koniecznością dostępu nowego wykonawcy do tych okien od wewnątrz.

Poza zakończeniem remontu elewacji północnej wraz z odrestaurowaniem kompozycji rzeźbiarskich, w dalszej kolejności planowane są prace w zakresie wykonania oświetlenia zewnętrznych elewacji pałacu, podobnie jak to jest wykonane od strony dziedzińca, tak aby po zakończeniu prac od strony parku pałac był pięknie oświetlony ze wszystkich stron, nie tylko od dziedzińca.

 Podczas ostatecznego odbioru prac swymi uwagami podzielili się z nami Arkadiusz Bojczuk Kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie oraz Wojciech Wereski Prezes Zarządu firmy LUBREN:

Arkadiusz Bojczuk - Kierownik Delegatury w Białej Podl. WUOZ w Lublinie:

Godzien podziwu jest ogrom wykonanych prac konserwatorskich, restauracyjnych, budowlanych.. Efekt jest naprawdę porażający. Dziedziniec to nowa jakość przestrzeni, wystrój elewacji nabrał blasku, jaki prawdopodobnie miał pierwotnie. Wnętrza nie zostały odtworzone, przede wszystkim z tego względu, że zostały zupełnie zniszczone przez pożar. Niewiele elementów wystroju wnętrz zostało zachowanych: elementy kamienne głównej klatki schodowej, wystroju sztukatorskiego. Nawet materiał ikonograficzny, jaki posiadamy, ze względu na szczupłość nie daje w pełni możliwości odtworzenia wnętrz. Gdyby to kiedykolwiek nastąpiło, to byłaby kreacja na podstawie analogicznych wnętrz w innych obiektach.

Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim wpisuje się w grupę założeń rezydencjalnych, należących do kategorii,w której znajdziemy pałace w Wilanowie, Nieborowie czy Białymstoku. To grupa rezydencji magnackich, które warto odwiedzić, obejrzeć.

Wojciech Wereski Prezes Zarządu firmy LUBREN:

Chciałbym podkreślić rangę obiektu - wyjątkową w skali kraju i nie tylko. Zakres prac był bardzo szeroki, za nami sporo pracy, w tym ciekawe rekonstrukcje zespołów rzeźbiarskich Redlera, wykonane na wzór zniszczonych. Wnętrza odtworzyliśmy według opracowań i decyzji z 2018 roku, zgodnie z wytycznymi. Każde pomieszczenie różni się charakterystyką i wyglądem w zakresie posadzek.
Ciekawy jest dobór kolorystyczny i materiałowy.
Mieliśmy odkrycia archeologiczne, nieprzewidziane roboty, jak to się zdarza przy pracy na zabytku powstawały nowe wyzwania, przeżyliśmy pandemię, z czym musieliśmy sobie poradzić. Bardzo dobrze układała się współpraca z konserwatorem, z zespołem Miasta, z zespołem nadzorującym – kompetentnym i pomocnym.
Myślę, że efekt zadowoli każdego. Już obecnie widać na dziedzińcu sporo ludzi, którzy przychodzą i oglądają.

DSC_0622
DSC_0650
DSC_0666
DSC_0671
DSC_0703
DSC_0728
DSC_0736
DSC_0752
DSC_0754
DSC_0781
DSC_0790
DSC_0794
DSC_0800
DSC_0832
DSC_0834
DSC_0835