p1014480Strażacy to grupa zawodowa ciesząca się w Polsce i na świecie największym zaufaniem społecznym. Ratują zdrowie, życie, mienie innych w sytuacjach kryzysowych, narażając się przy tym na niebezpieczeństwo. Przypadające na początku maja obchody Dnia Strażaka mają zawsze szczególną wymowę i oprawę, są okazją do wyrażenia słów uznania i wdzięczności.

„Najpiękniejsze kazanie głosicie swoją służbą”

To wszystko było też treścią powiatowych obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się w Radzyniu w sobotę 13 maja.. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. kościele pw. św. Anny i Błogosławionych Męczenników Podlaskich, którego proboszczem jest powiatowy kapelan strażaków – ks. kan. Henryk Och. Następnie na terenie Komendy Powiatowej PSP odbyło się spotkanie, podczas którego wręczono awanse i odznaczenia.
Mszę św. koncelebrowali proboszczowie trzech radzyńskich parafii, ks. kan. Henryk Och, dziekan radzyński, proboszcz parafii Świętej Trójcy ks. kan. Krzysztof Pawelec oraz kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy ks. kan. Jarosław Sutryk.
Homilię wygłosił ks. Henryk Och. - Najpiękniejsze kazanie głosicie, swoją służbą, codzienną odpowiedzią na ewangeliczne wezwanie: „Czuwajcie” - zwrócił się do strażaków. Pierwszą część homilii poświęcił patronowi strażaków, św. Florianowi – żołnierzowi rzymskiemu, który poniósł męczeńską śmierć 4 maja 304 r. w czasie prześladowań chrześcijan przez cesarza Diokecjana. Przypomniał przekazy dotyczące jego relikwii, które w 1184 roku w niezwykły sposób trafiły do Polski, do Krakowa. Jego kult rozwinął się, gdy kościół na Kleparzu, w którym były przechowywane relikwie, został ocalony przed pożarem miasta w 1528 roku.
- Wciąż spieszycie na pomoc, by ratować nasze mienie, zdrowie, życie - gdy przychodzi zagrożenie dotyczące ognia, innych kataklizmów – w Polsce i na terenie innych państw - wypadków drogowych. Jesteście tymi, co czuwają nad naszymi kościołami, miłujecie Chrystusa jak św. Florian, który wolał oddać życie niż wyrzec się Chrystusa – mówił Powiatowy Kapelan Strażaków.
Dziekan radzyński ks. kan. Krzysztof Pawelec dziękował strażakom za obecność i służbę w Kościele – szczególnie w okresie wielkanocnym i w Uroczystości Bożego Ciała.

Nieśli pomoc w powiecie, wspierali uchodźców i strażaków z Ukrainy, pozyskiwali dotacje na sprzęt poprawę warunków służby

Rok, jaki upłynął od ostatniego Święta Strażaków, w ramach przemówienia okolicznościowego podsumował Komendant Powiatowy PSP w Radzyniu brygadier Sylwester Wiąckiewicz.
Strażacy uczestniczyli w gaszeniu 163 pożarów, nieśli pomoc w 366 miejscowych zagrożeniach, uratowali mienie wartości 129 mln zł. W związku z agresją Rosji na Ukrainę rok 2022 przyniósł nowe zadania: strażacy powiatu radzyńskiego przepracowali 1 269 godzin w punktach przygranicznych, zapewniali wsparcie psychiczne, pomoc przy relokacji uchodźców do wyznaczonych punktów włączyli się w dystrybucję jodku potasu. Zorganizowali zbiórkę sprzętu pożarniczego dla straży pożarnej na Ukrainie.
Komendant Powiatowy PSP w Radzyniu podsumował dotacje, jakimi zostały wsparte jednostki w powiecie radzyńskim. Z budżetu państwa 11 jednostek OSP włączonych do krajowego systemu pożarniczego otrzymało dotacje w wysokości 247 500 zł, od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - 285 278 zł, drużyny młodzieżowe otrzymały 27 tys. zł. Komenda Powiatowa PSP w Radzyniu pozyskała 223 860 zł na modernizację kotłowni. Po wizycie Komendanta Głównego PSP RP gen. bryg. Andrzeja Bartkowiaka radzyńska Komenda otrzymała 107 tys. zł na poprawę warunków służby. Ogłoszony został przetarg na instalacje fotowoltaiczne. Jednostki są beneficjentami programów Usprawnienia systemu ratownictwa drogowego oraz Dostosowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych. - Z programów tych otrzymaliśmy samochody i sprzęt, który pozwoli na skuteczna walkę z zagrożeniami XXI wieku – podsumował bryg. Sylwester Wiąckiewicz.

Awanse i odznaczenia

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie awansów i odznaczeń. Na podstawie rozkazów personalnych wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, przyznano stopnie młodszego brygadiera, młodszego kapitana, aspiranta, starszego ogniomistrza i starszego sekcyjnego.
Stopień młodszego brygadiera otrzymali: st. kpt. Krzysztof Gomółka oraz st. kpt. Dariusz Niedziela,
Stopień młodszego kapitana otrzymał asp. Przemysław Bednarczyk,
Stopień aspiranta otrzymał mł. asp. Rafał Salamończyk,
Stopień starszego ogniomistrza otrzymał ogn. Grzegorz Zając,
Stopień starszego sekcyjnego otrzymał sekc. Wojciech Zeczkiewicz,
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, bryg. Sylwester Wiąckiewicz, awansował do stopnia starszego strażaka strażaków: Ernesta Bobruka,Adriana Rogozińskiego i Daniela Zająca.
Dh Ryszard Palczuk został odznaczony brązową odznaką Zasłużony dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego.

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”

Następnie głos zabrali zaproszeni goście.
Wicewojewoda Robert Gmitruczuk Zwrócił uwagę, że ze statystyk wynika, iż strażacy powiatu radzyńskiego codziennie nieśli pomoc w zagrożeniach. Podkreślił, że podczas akcji strażacy wzajemnie się wspierają, mogą polegać na sobie w niebezpieczeństwach. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Jerzy Szwaj odczytał list Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, który wyrażał wdzięczność strażakom za „ofiarność i gotowość służby oraz wsparcie na rzecz osób w dramatycznych sytuacjach”.
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Tomasz Podkański dziękował strażakom za udział w akcjach związanych z wojną na Ukrainie, szczególnie za sprzęt przekazany strażnikom ukraińskim, za godziny przepracowane na granicy polsko-ukraińskiej.
Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSP w Lublinie Tadeusz Sławecki zachęcał do pisania monografii jednostek straży pożarnej.
Starosta Szczepan Niebrzegowski odczytał list okolicznościowy skierowany do strażaków powiatu radzyńskiego przez Senatora RP Grzegorza Biereckiego i Posła Dariusza Stefaniuka. „Uczestniczycie w misjach międzynarodowych; dzięki Wam polskich strażaków znają na całym świecie, wiedzą, że można na nich polegać...Wasza heroiczna postawa zasługuje na najwyższy podziw i wdzięczność… Jako parlamentarzyści zapewniamy, że jeszcze w tym roku mogą liczyć na wsparcie rządu w zakresie dostarczania rekordowej liczby wozów strażackich i sprzętu dla PSP i OSP.”
Starosta Szczepan Niebrzegowski podkreślił ogromne wsparcie rządu dla jednostek OSP i PSP. Przypomniał, że polski rząd docenił ludzi, którzy przez lata służyli w jednostkach OSP przez 200-złotowe dodatki do emerytur. -To symbol uznania i wsparcia osób, które przez lata bezinteresownie służyły społeczeństwu – wskazał Starosta. Dziękował jednostkom za bardzo dobrą współpracę z samorządem: - Gdzie jest współpraca, tam są słodkie owoce - podsumował Szczepan Niebrzegowski.
Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek zwrócił uwagę, że Straż Pożarna to formacja, która trwa i rozwijała się nawet w czasie, gdy wcześniejsze rządy likwidowały jednostki wojskowe. - W tym czasie w codziennych zmaganiach z różnymi trudnościami oczy wszystkich były zwrócone na strażaków - a następnie dodał: - Z perspektywy moich 33 lat pracy w samorządzie mogę powiedzieć, że jeszcze nie było takiego zainteresowania, takiej woli wsparcia jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej jak ze strony obecnego rządu - mówił włodarz Radzynia i dodał: - Wielki szacunek i wdzięczność społeczna dla was, druhowie i funkcjonariusze za waszą ofiarną służbę i oby wasz Patron – św. Florian miał was w swojej opiece!
Na zakończenie głos zabrał Prezes Powiatowego Oddziału Związku OSP, wójt Gminy Komarówka Ireneusz Demianiuk, który dziękował gościom za uświetnienie uroczystości. - Za życzeniami i gratulacjami płyną konkretne dziania mające na celu wzmocnienie jednostek straży pożarnej. Jesteśmy zauważani przez władze wojewódzkie i państwowe. Dodatek do emerytury dla strażaków ochotników jest formą docenienia ich trudu i zaangażowania przez władze państwowe, upodmiotowienie strażaków – mówił I. Demianiuk. Dziękował strażakom za ratowanie życia, zdrowia i mienia, a także za włączanie się w życie społeczności lokalnych, podkreślanie przynależności do Kościoła katolickiego. - Hasło na sztandarach „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” to nie jest tylko złota nić naszyta na materiał, ale żywy motyw działania, podwalina służby dla drugiego człowieka – podkreślał Prezes OSP w powiecie radzyńskim.

P1014410
P1014411
P1014412
P1014416
P1014417
P1014418
P1014423
P1014424
P1014426
P1014427
P1014428
P1014429
P1014433
P1014437
P1014444
P1014446
P1014448
P1014449
P1014452
P1014456
P1014457
P1014459
P1014461
P1014466
P1014470
P1014480
P1014500
P1014501
P1014502
P1014505
P1014506
P1014511
P1014512
P1014516
P1014520
P1014523
P1014528
P1014530
P1014534
P1014536
P1014537
P1014538
P1014546
P1014547
P1014548
P1014550
P1014553
P1014559
P1014560
P1014562
P1014564
P1014567
P1014568
P1014569
P1014574
P1014577
P1014580
P1014588
P1014592
P1014594
P1014598
P1014611
P1014615
P1014623
P1014633
P1014646
P1014652
P1014671
P1014688
P1014694