manko dylplom mMiasto Radzyń Podlaski otrzymało wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie “Samorząd Promujący Zdrowie” zorganizowanym przez Stowarzyszenie MANKO - "Głos Seniora” oraz Koalicję “Na pomoc niesamodzielnym”. Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich wspierających ochronę i promocję zdrowia.

- Konkurs jest częścią Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. Pragniemy zwiększyć zainteresowanie opinii publicznej, mediów, inwestorów, a także innych samorządów działalnością jednostek samorządu terytoriaalnego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – piszą organizatorzy.
Konkurs obejmował działania Samorządu w zakresie ochrony i promocji zdrowia w latach 2019-2022.
Jury doceniło Miasto Radzyń Podlaski zarówno za działania samego Urzędu Miasta, jak i te podejmowane w Miejskim Klubie Seniora.

I Urząd Miasta
1. Trzykrotnie współorganizował ze Starostwem Białe Niedziele, w ramach których po ok. 10 lekarzy różnych specjalności z I Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie przyjmowało po ok. 300 pacjentów, wykonywano również setki badań...
2. Organizował szczepienia przeciw covid-19
a/ udostępnił i odpowiednio wyposażył w tym celu salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 1, położonej w centrum miasta, więc łatwo dostępnej
b/ organizował dowozy na szczepienia niepełnosprawnych i samotnych
c/ promował szczepienia we własnych mediach (portale, BIMR)
3. Dofinansowuje działania o charakterze sportowym (działalność klubów, stowarzyszeń, organizacji, w tym seniorskich)

II Miejski Klub Seniora
W ramach MKS prowadzona była wieloraka działalność, mającą na celu dobrostan fizyczny i psychiczny seniorów, który ma bezpośrednie przełożenie na stan zdrowia przez edukację z zakresu zdrowia, zachowania kondycji fizycznej, psychicznej, intelektualnej, a także działania usprawniające, twórcze zagospodarowanie czasu wolnego seniorów, stworzenie warunków do rozwijania relacji towarzyskich, pomoc w różnych problemach dnia codziennego,, itp.
W tym celu były organizowane:
1/ spotkania z dietetykami, lekarzami, przedstawicielami ZUS, Policji, Służby Zdrowia itd.
2/ zajęcia sportowe dostosowane do potrzeb i możliwości seniorów ( pilates, fitness, zumba, nording walking, samoobrona)
3/ odbywały się wykłady prozdrowotne i indywidualne konsultacje z lekarzem internistą, dietetykiem, psychologiem,terapeutą zajęciowym,
4/ organizowane były zajęcia sportowe dostosowane do możliwości i potrzeb seniorów (nordic walking, zumba, pilates, fitness, pływanie, zabawy taneczne)
5/ organizowane były wycieczki turystyczne, które uwzględniały aspekt zdrowotny (wizyty w komorze solnej w Lublinie)
6/ MKS dbał przy tych wszystkich wydarzeniach, by miały one charakter społeczny, gdyż pozytywne relacje towarzyskie pozytywnie wpływają na zdrowie psychiczne, ogólną aktywność fizyczną, społeczną i intelektualną; dbał, by w mieście istniało miejsce spotkań dla osób samotnych, otwarte każdego dnia dla seniorów
7/ MKS organizował indywidualną pomoc medyczną dla seniorów samotnych, niepełnosprawnych, samotnych, także spoza Klubu, opiekun Klubu Stanisław Wachnik szczególne serce i aktywność okazał w czasie pandemii koronawirusa, gdy osób potrzebujących pomocy ze względu na konieczną izolację, było wiele. Prowadził rozmowy telefoniczne z osobami samotnymi. Zorganizował samopomoc seniorów (odwiedziny w domu, szpitalu, pomoc w codziennych potrzebach).dyplom manko cały m