fasada pnmNa ścianach zostały położone tynki, następnie gładź w kolorze szarym. Zostanie ona następnie pomalowana, tak że ostatecznie fasada północna będzie miała taką samą kolorystykę jak pozostałe części pałacu.

- Opaski okienne zostały wzmocnione specjalnym preparatem, który wypełni rysy i zabezpieczy przed pękaniem. Wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa.
Prowadzone są prace konserwatorskie związane z kamiennymi dekoracjami rzeźbiarskimi wieńczącymi elewację Pałacu. Rzeźby zostały oczyszczone oraz poddane dezynfekcji, uzupełniono ubytki, następnie przeprowadzone zostanie scalanie kolorystyczne - informuje kierujący pracami Sławomir Czapliński.
Wykonawcą inwestycji jest firma Galeria Czystości Jarosław Żentkowski z Piły, która wygrała przetarg, oferując wykonanie zadania za 1 160 567,40 zł.

Prace powinny zostać ukończone do 30 czerwca 2023 r.
Wykonane zostaną w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim”, umowa o dofinansowanie nr RPLU.13.03.00-06-0001/20-00 zawarta z Województwem Lubelskim w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, RPO WL na lata 2013-2020.

fasada pn 1

fasada pn 2