laureat1Miasto Radzyń Podlaski zostało uhonorowane tytułem „Europejski Samorząd-Ambasador Funduszy Europejskich” w kategorii rewitalizacja. Gala odbyła się w Lublinie 28 października. Nagrodę przyznała kapituła, z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego i Poseł do PE Beaty Mazurek odebrał ją Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek.

Konkurs obejmował 5 kategorii (Rewitalizacja, Środowisko, Dziedzictwo kulturowe i naturalne, Włączenie społeczne i edukacja oraz Zdrowie i polityka senioralna). W każdej kategorii wyłoniono laureata oraz przyznano 2 wyróżnienia.
Miasto Radzyń zostało laureatem w kategorii Rewitalizacja. Kapituła przyznała samorządowi radzyńskiemu tytuł Ambasador Funduszy Europejskich za projekt pn. Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim. W tej kategorii wyróżnienie otrzymały Tomaszów Lubelski oraz Gmina Miejska Świdnik.
W uroczystej gali, która odbyła się w Centrum Spotkania Kultur wziął udział Zarząd Województwa Lubelskiego w składzie: Marszałek WL Jarosław Stawiarski, Wicemarszałek WL Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek WL Michał Mulawa, Członek Zarządu WL Zdzisław Szwed oraz Członek Zarządu WL Bartłomiej Bałaban.
Miasto Radzyń reprezentowali: Burmistrz Jerzy Rębek oraz Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski.
Wydarzenie uświetnili Miłosz Bachonko oraz artyści z Teatru Muzycznego. Gwiazdą wieczoru był zespół De Mono.

Laureaci i wyróżnieni w pozostałych kategoriach to:
Środowisko
Laureat: Powiat Rycki za projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego
Wyróżnienia: Gmina Fajsławice oraz Gmina Strzyżewice
Dziedzictwo kulturowe i naturalne
Laureat: Powiat Łukowski za projekt pn. Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej - I etap podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca
Wyróżnienia: Powiat Puławski oraz Gmina Nałęczów
Włączenie społeczne i edukacja
Laureat: Gmina Lublin za projekt pn. Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy "Kalina" w Lublinie
Wyróżnienia: Miasto Chełm oraz Gmina Wisznice
Zdrowie i polityka senioralna
Laureat: Powiat Kraśnicki za projekt pn. Za krokiem krok
Wyróżnienia: Powiat Biłgorajski oraz Gmina Serokomla
Podczas Gali, przyznane zostało także wyróżnienie specjalne:
Gmina Jastków - jako lider projektu partnerskiego dotyczącego Poprawy spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację.

laureat1

 laureat 4

 

laureat9