Zapiecek - konsultacje społeczneLokalna Grupa Działania "Zapiecek" oraz Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski zapraszają na spotkanie mieszkańców, przedsiębiorców, instytucje, organizacje, wszystkich którzy chcą mieć wpływ na rozwój Radzynia Podlaskiego. Konsultacje odbędą się 4 września od godz. 16:15 do 18:45 w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski, sala nr 77, (III piętro).

Opinie i uwagi pozyskane podczas spotkań posłużą do identyfikacji głównych kierunków działań realizowanych za pośrednictwem LGD „Zapiecek” i przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Głównym celem konsultacji jest określenie problemów i potrzeb mieszkańców, mocnych i słabych stron obszaru oraz szans i zagrożeń oraz identyfikacja priorytetowych kierunków rozwoju.

 

PROGRAM SPOTKANIA:

  • Definiowanie potrzeb i problemów mieszkańców"
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron obszaru LGD oraz szans i zagrożeń"
  • Określenie priorytetowych kierunków rozwoju obszaru"