dsc 0154Umowa na budowę ulicy Polnej została podpisana 17 maja 2022 roku w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski. Miasto reprezentował Burmistrz Jerzy Rębek, ze strony wykonawcy podpis pod umową złożył inż. Leszek Horeglad - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z Białej Podlaskiej, która to firma wygrała przetarg na wykonanie zadania.

Miasto na wykonanie zadania przeznaczyło 3 559 884,05 zł, w tym 2 451 333,87 zł (70% wartości projektu) ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych.
Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania 16 lutego 2022 r. Już 29 marca 2022 r. został ogłoszony przetarg, który został rozstrzygnięty 20 kwietnia. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej uzyskało 100% możliwych punktów, zaoferowało wykonanie zadania za kwotę 4 120 634 zł.

W zakres przedmiotu zamówienia pn. „Budowa ulicy Polnej w Radzyniu Podlaskim” wchodzą: „Budowa drogi gminnej nr 101961L – ulica Polna w Radzyniu Podlaskim” oraz „Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr 101961L (ul. Polna) z drogą krajową nr 63 (ul. Wisznicka) w Radzyniu Podlaskim”.
Ulica Polna będzie drogą jednojezdniową, dwupasmową, dwukierunkową o nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych. Chodnik, opaska, zjazdy i progi zwalniające zostaną zbudowane z betonowej kostki brukowej. W zakres robót wchodzą również m.in.: budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i urządzenie zieleni.
Budowa ulicy Polnej odbywać się będzie na działkach należących do Miasta Radzyń Podlaski. Przewidziany czas wykonania to 210 dni.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej jest firmą o długoletniej tradycji i doświadczeniu. Wchodzi w skład HOREGLAD Grupa. Posiada Wytwórnię Mas Bitumicznych, Kopalnię Kruszywa Naturalnego w Woskrzenicach Dużych oraz Wytwórnię Betonu, co pozwala na kompleksowe wykonywanie dróg. Posiada także własne laboratorium zlokalizowane przy Wytwórni Mas Bitumicznych do prowadzenia bieżącej kontroli jakości wykonywanych robót mas bitumicznych i betonowych, co pozwala utrzymać wysoko standard inwestycji. "Roboty budownictwa drogowego realizujemy z wieloletnim doświadczeniem na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz na prywatnych placach inwestorów... Zapewniamy terminowość oraz wysoką jakość wykonywanych robót przy wykorzystaniu najnowszych technologii i materiałów budowlanych dostępnych na rynku. Odbiorcami naszych usług drogowych głownie jest administracja państwowa. Naszymi klientami są również firmy prywatne różnych branż, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe oraz klienci indywidualni” – czytamy na stroie internetowej HOREGLAD Grupa.

DSC_0139
DSC_0141
DSC_0142
DSC_0150
DSC_0151
DSC_0154