Piotrowicz mPodczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 8 kwietnia, dyrektor ZGL Tomasz Piotrowicz złożył szczegółowe wyjaśnienia w przedmiocie wykonania wyroków sądów dotyczących przywrócenia posiadania lokali przy ul. Koszary 8 i 19. Cała informacja poniżej.

 SPRAWOZDANIE ZGL