burmistrz sesja małyPodczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 25 lutego, burmistrz Jerzy Rębek informował o stanie przygotowań do realizacji planowanych inwestycji drogowych, które mają być sfinansowane z dotacji pozyskanych w ramach I i II edycji Polskiego Ładu. Mówił również o przewidywanych utrudnieniach w ruchu na terenie Radzynia podczas remontów.

Realizacja inwestycji finansowanych z dotacji w wysokości 10,5 mln zł, pozyskanych przez Miasto w ramach I edycji Polskiego Ładu, rozpocznie się w tym roku. Będą to działania związane z przebudowami ulic: Warszawskiej, Wyszyńskiego, Partyzantów i Chomiczewskiego.

– Zbliżamy się do finału opracowania projektu technicznego. Zadanie to przebiega sprawnie, prawdopodobnie już w kwietniu będzie ogłoszony przetarg na wykonanie – zapowiedział burmistrz. Włodarz uprzedził mieszkańców, że tak szeroki zakres prac spowoduje dużo utrudnień w ruchu, ponieważ w trakcie remontów wymienione zostaną skorodowane wodociągi, kanalizacja sanitarna, budowana będzie kanalizacja deszczowa.
- Proszę mieszkańców o wyrozumiałość. Gdy to wykonamy na kilkadziesiąt lat będziemy mieli spokój z instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi – apelował włodarz miasta. Dodał, że nie powinno być większych problemów komunikacyjnych przy modernizacji ul. Wyszyńskiego, jeśli chodzi o odcinek ul. Warszawskiej od Grzybka do dzwonnicy: tu problem zostanie zminimalizowany przez puszczenie ruchu dwustronnego ul. Ostrowiecką. Ul. Chomiczewskiego na pewnym odcinku na pewien okres będzie wyłączona z ruchu.
Wystąpią duże utrudnienia na ul. Partyzantów, gdzie jest katastrofalny stan instalacji wodociągowej i kolektora sanitarnego. Odcinek od ul. Jana Pawła II i Międzyrzeckiej do zakładu drGerard będzie wyłączony z ruchu na 2-3 mies. Planowane jest przygotowanie parkingów zastępczych dla mieszkańców. Ciężkie samochody do zakładu drGerard będą jeździły przez ul. Leśną. Problem będzie trwał 2-3 miesiące. - Nie ma innej możliwości – podkreślił burmistrz Jerzy Rębek.

Miasto złożyło wniosek do II edycji Rządowego Programu Polski Ład o kolejną dotację, tym razem w wysokości 10 mln 925 tys. zł. Pieniądze będą przeznaczone na:
- 2 etap przebudowy magistrali wodociągowej i całej infrastruktury drogowej na ul. Partyzantów (wniosek o 4 mln 900 tys. zł)
- ul. Lisowskiego (wniosek o 960 tys. zł)
- ul. Chmielowskiego (2 mln 240 tys. zł).
- ul. Żeromskiego i al. Tysiąclecia (1 mln 520 tys. zł).
- ul. Armii Krajowej (1 505 tys. zł).
Burmistrz wyjaśniał, dlaczego jest ważna przebudowa ul. Żeromskiego. - W tym miejscu gromadzą się wody opadowe z większości osiedla za starym szpitalem. Dlatego pierwszym działaniem jest budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do ul. Powstania Styczniowego.

Wyłoniony został wykonawca projektów technicznych na wymienione drogi, będzie to firma INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel z siedzibą w Białej Podlaskiej. Koszt projektów wyniesie 418 200 zł.

Radny Jarosław Zaprzalski pytał o dalsze plany związane z remontem dróg, czy Miasto będzie uczestniczyć w kolejnej edycji Polskiego Ładu.
Burmistrz odpowiedział, że w Radzyniu jest wiele dróg wymagających natychmiastowej interwencji, np. całe osiedle Satuń, ale trudno obecnie mówić na ten temat coś konkretnego w kontekście sytuacji za naszą wschodnią granicą.