Armii Krajowej 1mWyłoniono wykonawcę projektu na przebudowę ulic Partyzantów (II etap), Armii Krajowej, Lisowskiego, Żeromskiego i przedłużenia Chmielowskiego. Zadanie to wykona firma INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH za kwotę 418 200 zł.

Rozstrzygnięty został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą ”Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzyniu Podlaskim”. Do przetargu zgłosiła się jedna firma - INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel z siedzibą w Białej Podlaskiej, która w procedurze przetargowej uzyskała komplet punktów.

Pieniądze na zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzyniu Podlaskim” mają pochodzić z II edycji Rządowego Programu POLSKI ŁAD, do którego wnioski Miasto złożyło pod koniec stycznia.

Przypomnijmy zakres zadania:

Wniosek 1: ul. Partyzantów - etap 2
Inwestycja drogowa przeprowadzona w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład polegać będzie na wymianie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Partyzantów w Radzyniu Podlaskim wraz z odtworzeniem i modernizacją drogi. W przedmiotowym odcinku przebiega zdegradowana sieć wodna i kanalizacyjna wymagająca wymiany. Dodatkowo wymiana infrastruktury podziemnej wiąże się z odbudową drogi w trasie jej przebiegu. Inwestycja będzie kontynuacją działań przewidzianych w pierwszej edycji. W ulicy Partyzantów przebiega główna magistrala wodociągowa, która zaopatruje w wodę ponad połowę miasta. Zdegradowana sieć powoduje liczne awarie skutkujące tymczasowym zatrzymaniem dostaw wody. Istnieje również pilna potrzeba przebudowy kanalizacji sanitarnej ze względu na mocne wyeksploatowanie kanału. Konsekwencją przebudowy sieci znajdujących się pod jezdnią będzie odtworzenie i modernizacja drogi.

Wniosek 2: ulice Armii Krajowej, Chmielowskiego, Lisowskiego i Żeromskiego
W ramach przedmiotowego wniosku planujemy wykonać zadanie związane z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnych oraz kanalizacji deszczowej wraz z odbudową i modernizacją dróg. Wniosek zakłada przebudowę czterech dróg/ulic na terenie miasta Radzyń Podlaski: ul. Armii Krajowej, ul. Chmielowskiego, ul. Lisowskiego oraz ul. Żeromskiego.
a/ Na ulicy Armii Krajowej znajduje się wyeksploatowana sieć kanalizacji sanitarnej wymagająca wymiany. W konsekwencji wymiany sieci planujemy odbudować drogę wraz z chodnikami. Prace budowlane przebiegać będą na całej długości drogi tj. około 430 metrów.
2. Zakres prac na ulicy Chmielowskiego polegać będzie na przedłużeniu istniejącego odcinka o kolejne 500 metrów. Na nowym odcinku drogi planujemy wykonać nowe instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz nową nawierzchnię asfaltową. Wykonane prace przyczynią się do rozwoju osiedla mieszkaniowego znajdującego się w otoczeniu drogi.
3. Prace na ulicy Lisowskiego będą kontynuacją robót rozpoczętych w poprzednich latach. Dotychczas wybudowano ponad 50% kompletnej drogi, pozostaje do wykonania ok 200 m drogi. W ramach kontynuacji prac zamierzamy wykonać kompletną drogę wraz z kanalizacją deszczową.
4. Ulica Żeromskiego znajduje się na osiedlu domków jednorodzinnych wybudowanych na przełomie lat 70/80 XX wieku. Ze względu na znaczny stopień degradacji nawierzchnia znajdująca się w ul. Żeromskiego wymaga pilnej interwencji i przebudowy. W ramach przebudowy drogi planujemy umieścić w drodze kanalizację deszczową, która w przyszłości powstrzyma erozję nawierzchni spowodowaną opadami atmosferycznymi. Całkowita długość drogi do przebudowy to ok. 400m.