wisznickaW związku z informacjami prasowymi dotyczącymi złego stanu ciągu pieszo - jezdnego wzdłuż ulicy Wisznickiej informujemy, że dokończenie tej inwestycji zostało zaplanowane i zatwierdzone do realizacji przez Radę Miasta Radzyń Podlaski w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2024.

Niestety, rozpoczęcie zadania nie będzie możliwe w terminie wcześniejszym, z uwagi na konieczność wniesienia wkładu własnego w ramach finansowania strategicznych i najbardziej kosztownych inwestycji z punktu widzenia rozwoju Radzynia Podlaskiego.

W związku z pojawieniem się możliwości finasowania budowy dróg z programu „Polski Ład” Urząd Miasta przygotowuje przebudowę ulic: Warszawskiej, Wyszyńskiego, Partyzantów i Chomiczewskiego. Przedsięwzięcie dotyczy również wykonania instalacji wodno – kanalizacyjnych i kanalizacji deszczowych w tych ulicach. W ostatnich dniach otrzymaliśmy decyzję o współfinansowaniu budowy ul. Polnej w wysokości 2 451 333,87 zł. Udział własny miasta w finansowaniu wyniesie 1 050 571,66 zł. Prowadzone są również intensywne działania związane z budową ronda przy dworcu PKS. W niedługim czasie spodziewamy się ogłoszenia wyników kolejnej edycji Polskiego Ładu; Urząd Miasta aplikuje o środki na remont ulic: Armii Krajowej, Partyzantów cz. II, Lisowskiego, Żeromskiego i nowego odcinka ul. Chmielowskiego.

Na terenie Radzynia znajduje się kilkanaście dróg gruntowych. Niestety intensywne opady oraz niskie temperatury nie zawsze pozwalają na szybkie podjęcie interwencji na tych drogach. Do czasu uzyskania wsparcia finansowego na ich budowę będą na bieżąco poddawane ulepszeniom poprzez dosypywanie kruszywa i wyrównywanie.