sesja mNa grudniowej sesji Rady Miasta zaprezentowana została lista inwestycji przewidzianych na 2022 rok. Na początek roku Miasto zaplanowało na inwestycje kwotę 16 672 433,39 zł, z czego 13 877 911,76 zł to środki zewnętrzne (dotacje rządowe i środki UE). W trakcie roku, w miarę pozyskiwania nowych środków Miasto będzie rozszerzało wydatki o nowe przedsięwzięcia, reagując na pojawiające się możliwości finansowe.

W obecnych planach inwestycyjnych znalazły się:
- budowa ul. Polnej za 3,55 mln zł, w tym 2 662 500 środków zewnętrznych,
- przebudowa skrzyżowania ul. Lubelskiej i Sitkowskiego (600 tys. zł),
- poprawa stanu infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym za 11 583 829.39 zł, w tym 11 215 411,76 zł środków zewnętrznych,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UM 20 000 zł,
- budowa toalety publicznej (300 000 zł),
- przygotowywanie projektów rewaloryzacji Oranżerii (159 777 zł)
- przygotowanie projektu północnej elewacji Pałacu Potockich (58 827 zł)
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzyniu Podlaskim (400 tys. zł). Chodzi o ulice: Warszawską, Wyszyńskiego, Chomiczewskiego i Partyzantów.