urzad miastaZ dniem 7 czerwca 2021 r. Urząd Miasta Radzyń Podlaski wznawia bezpośrednie przyjmowanie interesantów na stanowiskach pracy.
Prosimy o zachowanie środków bezpieczeństwa określonych w powszechnie obowiązujących aktach prawnych, a więc: zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki podczas pobytu na terenie urzędu; dezynfekcję rąk oraz zachowywanie bezpiecznej odległości. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.