umowa01Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek w środę (06.05) podpisał z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim umowę w ramach kolejnej edycji konkursu na wsparcie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Dzięki tym środkom zamontowanych zostanie 70 instalacji fotowoltaicznych.

Projekt “SŁONECZNY RADZYŃ” bo o nim tutaj mowa, został oceniony przez Zarząd Województwa Lubelskiego na 100 punktów uzyskując tym samym maksymalną liczbę. Koszt całkowity projektu to 1 522 965,61 zł, zaś wnioskowane i pozyskane dofinansowanie z UE wyniesie 412 222,80 zł.

Pozyskanie tak wysokiej punktacji wiązało się z wnioskowaniem o niższe dopłaty. Poziom dofinansowania unijnego wyniesie 31,54% kosztów kwalifikowanych. Gdyby Miasto ubiegało się o wyższą dopłatę, straciłoby punkty i w ogóle nie otrzymałoby dofinansowania. Na realizację projektu Miasto przeznaczy ze środków własnych około 132 000 zł.

Wniosek aplikacyjny złożony został w sierpniu 2019 r. przez Miasto Radzyń Podlaski do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2014 – 2020 o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

fot. Piotr Wójcik/Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

umowa01

umowa02