palac goraMiasto Radzyń Podlaski ogłasza przetarg na remont elewacji pod nazwą „Radzyń Podlaski. Zespół pałacowo - parkowy z XVIII w. Remont elewacji skrzydła wschodniego pałacu”.

Zamówienie obejmuje m.in. czyszczenie elewacji, prace tynkarskie, renowację profili, wymianę okien, remont kominów, obróbki blacharskie skrzydła wschodniego pałacu.
Termin składania ofert: 15 maja 2020 r., zaś termin wykonania zamówienia: do 30 września 2020 roku.
Miasto na ten cel otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 130 000 zł. Pozostałe 225 000 zł zostanie pokryte ze środków własnych.
Szczegóły przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej miasta.