fotowoltaikaProjekt “SŁONECZNY RADZYŃ” został oceniony przez Instytucję Zarządzającą – Zarząd Województwa Lubelskiego na 100 punktów - uzyskał ich maksymalną liczbę. Koszt całkowity projektu to 1 522 965,61 zł, wnioskowane i pozyskane dofinansowanie z UE wyniesie 412 222,80 zł.

Lista wniosków aplikacyjnych po ich weryfikacji została opublikowana 21 kwietnia br. Na konkurs wpłynęło 210 wniosków, z których 13 zostało odrzuconych ze względów formalnych. W pozostałych przypadkach konkurencja była bardzo silna. Aż 76 z nich otrzymało maksymalną liczbę punktów (Radzyń znalazł się na 68 miejscu), kolejnych 17 otrzymało 98,3 punktu, jednak już tylko 10 z nich uzyskało dofinansowanie.

Pozyskanie tak wysokiej punktacji wiązało się z wnioskowaniem o niższe dopłaty. Poziom dofinansowania unijnego wyniesie 31,54% kosztów kwalifikowalnych, został dostosowany do możliwości pozyskania dopłaty. Gdyby Miasto ubiegało się o wyższą dopłatę, straciłoby punkty i w ogóle nie otrzymałoby dofinansowania. Na realizację projektu Miasto dołoży ok. 132 tys. zł środków własnych.

„SŁONECZNY RADZYŃ” to projekt dotyczący montażu instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na terenie Miasta. Wszyscy chętni, którzy złożyli wnioski i je potwierdzili, zostali włączeni do projektu. W sumie na liście jest 70 właścicieli domów jednorodzinnych.
Wniosek aplikacyjny złożony został w sierpniu ub. roku przez Miasto Radzyń Podlaski do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2014 – 2020 o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Przypomnijmy, że w Radzyniu zainstalowano już 150 solarów w ramach projektu "Czysta energia w Powiecie Radzyńskim" oraz 381 solarów i 78 instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu “SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO”.