dsc 0234Stanowisko samorządów w sprawie inwestycji w linie kolejowe 30 i 631 zostało przyjęte na zakończenie konferencji pt. "Rozwój kolei w województwie lubelskim", która odbyła się 6 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski. Dokument podpisany przez uczestniczących w konferencji samorządowców został przesłany do Wicepremiera Rządu RP Jacka Sasina oraz Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Jak wyjaśniał burmistrz Radzynia Jerzy Rębek, chodzi o to, by zmodyfikować przebieg planowanej Wschodniej Magistrali Kolejowej między Lublinem a Łukowem tak, aby przebiegała także przez Parczew, Radzyń i Lubartów, podczas gdy w dotychczasowych planach jest odcinek prowadzący przez Dęblin, z ominięciem wymienionych miast. Fragment ten, jak cała magistrala miałby być zelektryfikowany, dostosowany do prędkości 160 km/h i dwutorowy, co umożliwiłoby transport nie tylko pasażerów, ale i towarów.
- Na trasie Łuków - Radzyń - Parczew - Lubartów obecnie istnieje kolej 1-torowa, ale w przeszłości przebiegały tędy 2 tory, pozostała pełna infrastruktura - są tereny, nasypy. Oczekujemy takiego rozwiązania. Może są to trudne decyzje, ale mamy prawo tego oczekiwać - jesteśmy integralną częścią państwa - mówił burmistrz Jerzy Rębek.
W konferencji wzięli udział: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Jerzy Szwaj, Prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego Józef Marek Kowalczyk, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Lublinie Andrzej Matusiewicz, Kamil Paszkowski - dyrektor biura Senatora RP Grzegorza Biereckiego, radni wojewódzcy Ryszard Szczygieł i Sławomir Sosnowski, Tadeusz Sobotnik - Dyrektor Biura Strategii PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Aleksander Wołowiec, koordynator Komitetu Sterującego Komponentu Kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego a także samorządowcy powiatów bialskiego, lubartowskiego, łukowskiego, parczewskiego i radzyńskiego.
Organizatorami i gospodarzami konferencji byli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek oraz Wójt Gminy Radzyń Wiesław Mazurek. 
W podpisanym dokumencie przedstawiciele 20 jednostek samorządowych z powiatów: Biała Podlaska, Łuków, Parczew, Lublin, Lubartów wnioskują o podjęcie działań w sprawie kompleksowej modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 30 Łuków - Lublin Północny w zakresie budowy drugiego toru, elektryfikacji linii, modernizacji i przywrócenia infrastruktury dla obsługi podróżnych, zwiększenie liczby połączeń kolejowych. Zdaniem samorządowców projekt taki wypełnia kryteria, by znalazł się na liście podstawowej w ramach Krajowego Programu Kolejowego na okres do 2023 r. Ponadto wnoszą o pilną decyzję i przygotowanie jeszcze w roku 2020 Studium wykonalności dla tej inwestycji.
W dokumencie znalazł się również wniosek o budowę nowej linii kolejowej nr 631 Milanów - Biała Podlaska - Fronołów, która to inwestycja skróciłaby o 50% czasy przejazdów na trasie Lublin - Biała Podlaska - Białystok
Obie linie byłyby przystosowane do prędkości 160 km/h, jako linii bazowych dla Wschodniej Magistrali Kolejowej, która ma połączyć obecne i byłe miasta wojewódzkie Polski wschodniej: Białystok, Białą Podlaską, Lublin i Rzeszów. To pozwoli również na przejęcie 2 mln ton ładunków, które obecnie są przewożone transportem drogowym. Linia 631 (Milanów - Biała Podlaska - Fronołów) stanowiąca fragment tzw. Wschodniej Magistrali Kolejowej, łączącej Rzeszów, Lublin i Białystok, jest istotnym projektem inwestycyjnym w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego
- Jestem pod wrażeniem spotkania. Miałem okazję rozmawiać z różnymi samorządami, wy jesteście w awangardzie: macie pomysł i determinację, aby wdrażać projekty, o których mówimy; macie kompetencje, liderów, animatorów, którzy znają temat, przekonanie do swoich pomysłów, krytyczne spojrzenie na oferty unijne i rządowe - powiedział Aleksander Wołowiec z Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mówca podkreślił też, że plany reprezentowanych na spotkaniu samorządów wpisują się w strategie na poziomie europejskim i rządowym. - Wracamy do kolei. Przyszły rok Unia Europejska ogłosi rokiem kolei. Jest to najbezpieczniejszy, nisko emisyjny, zapewniający neutralność klimatyczną, efektywny ekonomicznie i energetycznie środek transportu. - A. Wołowiec podkreślał również, że rozwój kolei łączy się z rozwojem przemysłowym, bo oznacza wiele pewnych miejsc pracy przy budowie linii kolejowych i taboru oraz obsłudze kolei (średnio 1 km torów to 2 etaty na kolei).
Tymczasem województwo lubelskie ma najgorszą infrastrukturę drogową i kolejową w Polsce (4,1 km na 100 km2, średnia w Polsce to 6,3 km na 100 km2). Sytuację ma diametralnie zmienić m.in. Wschodnia Magistrala Kolejowa, włączenie linii kolejowej nr 631 do strategii Centralnego Portu Komunikacyjnego. O prowadzonych i planowanych inwestycjach kolejowych w województwie lubelskim mówili: Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Lublinie Andrzej Matusiewicz i Tadeusz Sobotnik - Dyrektor Biura Strategii PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Linia kolejowa Łuków - Radzyń - Parczew - Lubartów - Lublin zbudowana została “za czasów carskich” jako kolej dwutorowa. Stacja Radzyń - Bedlno istniała od 1898 roku. W 1915 został zamknięty jeden tor. Połączenia kolejowe zamknięto w 2000 r. Ponownie otwarto je w 2017, z powodu remontu linii kolejowej nr 7 Lublin -Warszawa, jako linię zastępczą, objazdową. Po zakończeniu remontu linii kolejowej nr 7 na trasie Łuków - Radzyń - Parczew pozostawiono tylko 2 pary pociągów Lublin - Warszawa.
DSC_0132
DSC_0133
DSC_0134
DSC_0135
DSC_0136
DSC_0137
DSC_0138
DSC_0139
DSC_0140
DSC_0141
DSC_0142
DSC_0143
DSC_0144
DSC_0146
DSC_0147
DSC_0149
DSC_0150
DSC_0155
DSC_0158
DSC_0159
DSC_0163
DSC_0166
DSC_0167
DSC_0168
DSC_0169
DSC_0172
DSC_0178
DSC_0180
DSC_0183
DSC_0188
DSC_0190
DSC_0193
DSC_0195
DSC_0199
DSC_0200
DSC_0201
DSC_0203
DSC_0206
DSC_0207
DSC_0211
DSC_0212
DSC_0213
DSC_0214
DSC_0215
DSC_0217
DSC_0218
DSC_0219
DSC_0221
DSC_0223
DSC_0225
DSC_0226
DSC_0228
DSC_0231
DSC_0234