ZGLZarządzeniem Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dniem 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Zakładu Gospodarki Lokalowej. Miejsce Marka Niewęgłowskiego w drodze awansu wewnętrznego zajął Tomasz Piotrowicz.