herbPoniżej prezentujemy inwestycje, które miasto zrealizowało/zakończyło w 2019 roku.

Oddanie do użytku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1
Budynek ma wymiary 18 x 36 m i powierzchnię 1360 m2. Oprócz sali gimnastycznej znajdują się w nim szatnie, sanitariaty, magazynek sprzętu, pomieszczenie dla trenerów, w pełni wyposażona siłownia oraz dwie sale lekcyjne. Koszt inwestycji wyniósł koło 6 mln zł (5 956 227,02 zł). W ramach inwestycji przebudowano również boisko zewnętrzne o wymiarach 30 x 60 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz ogrodzeniem z piłkochwytami. Wykonano również ciąg pieszo - jezdny.

Remont wschodniej wieży Pałacu Potockich
Odnowiono wschodnią wieżę bramną za kwotę 658 050 zł brutto, z czego 240 000 zł pochodzi ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Skatepark
Prace przy skateparku zostały wykonane zgodnie z umową zawartą z firmą INŻ WOD BUD z Lublina. Wartość zamówienia wyniosła 289 000,00 zł.

Siłownie na świeżym powietrzu
Siłownie plenerowe usytuowane zostały przy ścieżce rowerowej w dwóch miejscach: tuż obok kościoła MBNP oraz przy zalewie. Ich łączny koszt to 25 479,42 zł. Siłownie wykonała firma BODY WORKS z Warszawy.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych
W 2019 r. przeprowadzono szereg prac remontowych m.in. wymianę pokrycia dachowego, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, trwają prace związane z zabezpieczeniem ścian fundamentowych przed zawilgoceniem. Na te działania Miasto pozyskało 305 000,00 zł dofinansowania, z czego 100 000,00 zł pochodzi z fundacji senatora Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”, następne 100 000,00 zł pochodzi z Fundacji Fundusz Rewitalizacji, gdzie senator G. Bierecki jest członkiem zarządu oraz 105 000,00 - ze środków MKiDN. Środki Miasta to 45 000 zł.

Wodociągi: 
1. ulica Lisowskiego - 240 mb
2. ulica Lendzinek II - 320 mb
3. ulica Jana Pawła II - 245 mb

Ulice, parkingi
- uruchomienie parkingu na 50 pojazdów (obok ryneczku) przy ul. Gwardii
- ciąg pieszy ul. Zabielska - Wisznicka - 25 000 zł
- utwardzenie ul. Kamińskiego i ul. Jarmuła - 50 000 zł
- ul. Gwardii - przystosowanie na parking części powierzchni ryneczku

Inne
- otwarcie Punktu Informacji Turystycznej w nowej siedzibie i jego reorganizacja, aby turyści mogli korzystać z niego w weekendy
- wykup gruntów za 50 tys. zł
- zrealizowana 2. edycja Budżetu Obywatelskiego po 50 tys. na zadania: Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja budynku oraz zakup specjalistycznego wyposażenia dla Radzyńskiego Sportowego Centrum Taekwon-do zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta za 30 000 zł
- uruchomienie całodobowego WC (ryneczek)
- pozyskanie 50 000 zł na rozwój elektromobilności
- przygotowanie projektu do wymiany oświetlenia miasta na ledowe

Sukcesy
Miasto
1. 6. gmina, 2 miasto w woj. lubelskim
2. Wyróżnienie w konkursie Gmina na 6,
3. Pozytywne wyniki kontroli NIK (wykorzystanie dotacji na budownictwo socjalne i przedszkola)

PEC
- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim znalazło się na dziesiątym miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2019. Zostało to ogłoszone w Dzienniku Gazeta Prawna, dodatku Biznes Magazyn Strefa Gospodarki Nr 2 (81) z dnia 25 marca 2019 r. W rankingu brane były pod uwagę kwestie techniczno - ekonomiczne, potencjał ludzki oraz działania na rzecz lokalnej społeczności.
- 13 wrzesień 2019 r. - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim zostało wyróżnione za działalność i wyniki ekonomiczno - techniczne osiągnięte w 2018 roku.
- 12 listopad 2019 r. - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim otrzymało dotację unijną w kwocie 3574916,40 zł. na zadanie pn. „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności - budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim”. O te środki Przedsiębiorstwo starało się od początku 2018 roku. W dniu 31 października 2019 r. NFOŚiGW opublikował listę rankingową 51 projektów wybranych do dofinansowania, na której PEC znalazł się na 19 miejscu.