katownia ub4 października został ogłoszony przetarg na pierwsze prace zabezpieczające miejsce pamięci – budynek dawnego aresztu Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim. Chodzi o wymianę dachu i hydroizację ścian fundamentowych. Wskazane prace mają być wykonane do 29 listopada.

W budynku konieczna jest zmiana poszycia dachu, poprawienie elewacji, doprowadzenie kanału ciepłowniczego z PEC, żeby obiekt nie był ogrzewany piecami węglowymi. Przeprowadzone zostaną prace przywracające pierwotny kształt obiektu (np. usunięcie współczesnej terakoty).

Przypomnijmy, że Miasto pozyskało 105 tys. zł z Minsterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 200 tys. zł od Fundacji Grzegorza Biereckiego "Kocham Podlasie" oraz Fundacji Fundusz Rewitalizacji, w której senator Grzegorz Bierecki jest członkem Rady. 45 tys. zł dołoży z własnych funduszy.

logotyp MKIDN